"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Hur hitta verktyg till nya genombrott? Chydenius-seminariet lyfter fram sambandet mellan innovationer och ekonomi

Publicerad: 20.06.2024


Karlebys Chydenius-seminarium hålls fredagen den 28.6. (kl. 12.30–16) i Karleby stadshus i Karlebysalen. Seminariets tema är ”Ekonomisk tillväxt kräver innovationer – Hur kan vi nå nya genombrott?”.

– Temat i år är sambandet mellan innovationer och ekonomi i Finland och i andra nordiska länder. Seminariet diskuterar hur vi kan främja uppkomsten av nya idéer och uppfinningar. Vi utmanar talarna att presentera konkreta lösningar, säger Anders Chydenius -stiftelsens sekreterare Anu Rantamäki.

Karlebys Chydenius-seminariet hålls nu för 16. gången. Även i år har Anders Chydenius gärningar och skrifter inspirerat till seminariets innehåll.
– I diskussionen vill vi belysa läget i hela Norden, inte bara i Finland. Chydenius arbete i riksdagen och som författare formade hela det nordiska samhället på 1700-talet, säger Anders Chydenius -stiftelsens styrelseordförande Björn Vikström.

ETLA:s verkställande direktör Aki Kangasharju presenterar i sitt anförande lösningar på Finlands ekonomiska problem. Danske Banks chefsekonom Pasi Kuoppamäki presenterar ekonomiska prognoser och penningpolitik för Finland och andra nordiska länder. Diskussionen leds av Suvi Tanner, chefredaktör för tidningen Keskipohjanmaa.

Under seminariets andra del diskuteras ämnet även ur Mellersta Österbottens perspektiv. Riikka Heikinheimo, direktör vid Finlands näringsliv, talar om de kritiska framgångsfaktorerna för FUI-verksamheten. Professor Ulla Lassi från Karleby universitetscenter Chydenius ger ett lokalt perspektiv i sitt anförande ”Från lokal till global: Nya affärsverksamheter genom forskningsinnovationer”. Riksdagsledamot Matias Mäkynen, som under den senaste riksdagsperioden ledde parlamentariska FUI-arbetsgrupper, framför i sitt kommentaranförande riksdagens hälsningar till seminariet.

Årets seminarium är tillägnat minnet av stadsrådet Antti Isotalus. Hans livsverk och arbetet för bevarande av Chydenius värden i Karleby presenteras av Anders Chydenius -stiftelsens emeritusordförande Gustav Björkstrand. Efter seminariet, kl. 17.00–18.30 arrangerar Isotalus närmaste en öppen minnesstund i Karlebysalen.

Seminariet öppnas av Karleby stadsdirektör Stina Mattila och avslutningsorden hålls av Marko Aittola, chef för Karleby universitetscenter Chydenius. Huvudarrangörer för seminariet är Karleby stad, Karleby universitetscenter Chydenius och Anders Chydenius-stiftelsen. Samarbetspartners är Andelslaget KPO, Mellersta Österbottens Andelsbank, Hilla Group och Österbottens handelskammare.

Seminariet är öppet och kostnadsfritt för alla. Anmälningar önskas före den 26.6 på adressen www.chydenius.fi/sv/chydenius-seminariet-i-karleby-2024.

Ytterligare information
Anu Rantamäki, sekreterare
Anders Chydenius -stiftelsen
Tel. 040-8247012, anu.m.rantamaki(at)jyu.fi

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera