"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Chydenius-seminariet diskuterar säkerhet och framtidens energitillgångar

Publicerad: 27.06.2022


Chydenius-seminariet i Karleby arrangeras fredagen 1.7. kl. 12 – 15 vid Karleby stadshus, i Karlebysalen. Temat är ”Framtiden, geopolitiken och energiframtiden i Europa”.

-Årets seminarium behandlar den gröna övergången, ett tema som inte kan diskuteras för mycket. Efter Rysslands angrepp mot Ukraina är det också viktigt att lyfta fram den förändrade säkerhetssituationen och geopolitiken. Dessa två är starkt kopplade till varandra, säger Anders Chydenius-stiftelsens ombudsperson Anu Rantamäki.

Chef för utrikespolitiska institutet Mika Aaltola (via Teams) talar om Europas och Finlands förändrade säkerhet. Risto Murto som VD för Varma ger arbetspensionsbolagets syn på gröna övergångens effekter. Diskussionen leds av Keskipohjanmaa – tidningens chefredaktör Tiina Ojutkangas.

Arbetslivsprofessor och finansministeriets mångåriga kanslichef Martti Hetemäki dryftar den gröna övergångens hot och möjligheter i sitt inlägg. Miira Riipinen, direktör för Kommunförbundets enhet för samhälle och miljö, Mikael Lindfelt, rektor för Åbo Akademi samt Paula Erkkilä, direktör för Österbottens handelskammare belyser energidiskussionen ur kommunernas, utbildningsanordnarnas och företagens perspektiv.

Seminariet öppnas av stadsdirektör Stina Mattila och Björn Vikström, ordförande för Anders Chydenius-stiftelsen. Marko Aittola, direktör för Karleby universitetscenter Chydenius summerar seminariet i ett avslutande inlägg. Seminariets huvudarrangörer är Karleby stad, Karleby universitetscenter Chydenius och Anders Chydenius-stiftelsen i samarbete med Andelslaget KPO, Mellesta Österbottens Andelsbank, Hilla Group och Österbottens Handelskammare.

Seminariet är gratis och öppet för allmänheten. Evenemanget streamas. Anmälan görs senast 28.6. på adressen www.chydenius.fi/seminaari.

Program

+

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera