"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Anders Chydenius-stiftelen befrämjar den internationella demokratidiskussionen

Publicerad: 18.03.2021


Anders Chydenius-stiftelsen som har grundats och understöds av Karleby stad, anordnar i dag, torsdagen den 18. Mars ett internationellt seminarium gällande Eus internationella roll när det gäller befrämjande av demokratin. Evenemanget utger en del av den verksamhet som bedrivs inom ramen för det nordiska Demokratinätverk-21-nätverket som bildades på Anders Chydenius-stiftelsens samt Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finlands initiativ. Nätverkets verksamhet understöds även av Finlands utrikesministerium under Finlands ordförandeskap i det Nordiska Ministerrådet

Seminariet arrangeras av Anders Chydenius-stiftelsen samt Demokratinätverk 21- nätverket i samarbete med utrikesministeriet, det europeiska demokratistödnätverket (EPD) samt det internationella demokrati-institutet (IDEA). P.g.a. Coronapandemin kommer evenemanget att genomföras digitalt. EU-Kommissarie Jutta Urpilainen, med ansvar för frågor gällande internationellt kompanjonskap och samarbete, samt Förenta Staternas t.f. biträdande utrikesminister Lisa Peterson, kommer att vara huvudtalare under evenemanget.

- Befrämjandet av den internationella demokratidiskussionen är ett naturligt sätt på vilket man kan värna, slå vakt om Karlebys kyrkoherde Anders Chydenius´, en pionjär gällande befrämjandet av demokratin, livsverk, i den som vi nu lever i. Sett ur ett internationellt perspektiv har demokratins ställning försvagats, samtidigt som demokratierna även har blivit utsatta för yttre påverkningsförsök. Målsättningen med evenemanget är att påminna oss alla om att Europa nu bör stå för ett Ledarskap, verksamhet samt även internationellt samarbete, allt detta i syfte att försvara demokratin. Diskussionen gällande de olika medel samt tillvägagångssätt som finns tillgängliga för att uppnå denna målsättning, är nu högaktuell eftersom Eu just har godkänt ett antal verksamhetsprogram som alla syftar till att förstärka den europeiska demokratin, samt befrämja demokratins samt de mänskliga rättigheternas ställning även internationellt. Samtidigt som den nya administrationen i Förenta Staterna gör upp sina egna planer gällande olika demokrati-initiativ, är det bra att man i samband med, och under detta, evenemang kan föra en dialog mellan EU och Förenta Staterna, konstaterar Anders Chydenius-stiftelsens styrelseordförande Björn Vikström.

Förutom Jutta Urpilainen kommer även andra företrädare för de nordiska länderna att delta i och hålla tal under evenemanget, dessa är: EU-ambassadör Marja Rislakki samt chefen för Hybridcentret, Teija Tiilikainen från Finland, chefen för V-dem-institutet Staffan I Lindberg från Sverige samt Alliance of Democracies – stiftelsens verksamhetsledare Jonas Parello-Plesner från Danmark.

- Det är fint att Chydenius-stiftelsen samt Demokratinätverk 21 – nätverket kan befrämja det nordiska demokratisamarbetet samt de nordiska ländernas roll i den internationella demokratidiskussionen, säger Juha Mustonen, ombudsman för Anders Chydenius-stiftelsen, Mustonen uppger vidare att även den amerikanske biträdande utrikesminestern, generalsekreteraren för det internationella demokrati-institutet, från Costa-Rica, samt ambassadören för Portugal, som för närvarande är ordförande för Eu även de kommer att delta i diskussionerna liksom även representanterna för de nordiska länderna som har omnämnts tidigare här ovan.

I år firar Anders Chydenius-stiftelsen sitt 20års-jubileum, som tema för 20års-jubileumsåret har man valt det finsk-svenska samarbetet i anslutning till demokrati-ärenden. Verksamheten inom Demokratinätverk 21-nätverket fortsätter i augusti när man kommer att arrangera ett Chydenius-seminarium, under vilket man har för avsikt att diskutera engagerande städer samt engagerande ekonomisk tillväxt inom Kvarkenområdet.

EU-Kommissarie Jutta Urpilainens tal:
ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/urpilainen/announcements/speech-commissioner-urpilainen-thriving-democracy-eu-action-and-partnerships-sustain-democracy-event_en

Tilläggsinformation gällande evenemanget samt anmälan:
www.chydenius.net/uutiset/thriving-democracy---eu-action-and-partnerships-to-sustain-democracy

Tilläggsinformation gällande temaåret för Demokratinätverk 21-nätverket:
www.chydenius.net/tiedostot/DN21-Broschyr(6).pdf

+

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera