"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Nordiska Chydenius-seminariet diskuterar inkluderande städer och tillväxt

Publicerad: 06.07.2021


Årets Chydenius-seminarium arrangeras lördag 7 augusti (kl. 13-17). Temat är ”Inkluderande städer – nyckeln till inkluderande tillväxt?”. I år utgör seminariet en del av Anders Chydenius-stiftelsens 20-årsjubileumsår och en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Det är också möjligt att delta virtuellt i det tvåspråkiga och simultantolkade seminariet – både från Finland och Sverige.

-Karlebys Chydenius-seminarium äger rum i ett Finland som lever i kommunalvalets efterdyningar och är samtidigt ordförandelandet för Nordiska ministerrådet. Temat för Anders Chydenius-stiftelsens jubileumsår är demokrati och delaktighet. Demokratinätverk 21 är ett samarbetsprojekt mellan Finland, Sverige och Åland. Därför utlovas ett nordiskt seminarium som diskuterar inkluderande städer som en nyckel till inkluderande tillväxt, speciellt i Kvarkenområdet, berättar Anders Chydenius-stiftelsens ombud Juha Mustonen.

Finländska samhälleliga debattörer är bl. a EU-kommissionär Jutta Urpilainen, ordförande för riksdagens framtidsutskott Joakim Strand samt tidigare chefdirektör för Finlands Bank Erkki Liikanen och ordförande för Karlebys stadsfullmäktige Tiina Isotalus. Svenska samhällsdebattörer är bl. a tidigare utrikesminister Margot Wallström, ordförande för Sveriges riksdags konstitutionsutskott Karin Enström och medlem av europeiska regionkommittén Åsa Ågren Wikström. Vasa universitets styrelseordförande Johnny Åkerholm, universitetsdirektör för Umeå universitet Hans Wiklund, forskardoktor vid Vasa universitet Hanna-Kaisa Pernaa och projektforskare vid Åbo Akademi Kenneth Nordberg bidrar med akademisk sakkunskap till diskussionen.

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist ger en skriftlig hälsning som bakgrundsmaterial till seminariet. Även Finlands och Sveriges kommunförbund, Rädda barnen-förbundet på Åland samt de österbottniska landskapsdirektörerna inkommer med skriftliga hälsningar.

Seminariet öppnas av stadsdirektör Stina Mattila och Anders Chydenius-stiftelsens styrelseordförande Björn Vikström och avslutas av direktören för Karleby universitetscenter Chydenius Marko Aittola. Huvudarrangörer för seminariet är Karleby stad, Karleby universitetscenter Chydenius och Anders Chydenius-stiftelsen. Medarrangörer är Österbottens handelskammare, Andelslaget KPO, Mellersta Österbottens Andelsbank, tidningen Keskipohjanmaa samt i år även Demokratinätverk 21, utrikesministeriet, justitieministeriet och Kvarkenrådet.

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla, men i år är deltagarantalet begränsat. Anmälan senast 4.8. på adressen www.chydenius.fi/seminaari

Inbjudan.

+

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera