"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Chydenius-seminariet 28.6.2024

Publicerad: 28.05.2024


Ekonomisk tillväxt kräver innovationer – Hur kan vi nå nya genombrott?

Årets Chydenius-seminarium i Karleby tar upp diskussionen om sambandet mellan innovationer och ekonomi hos oss och i övriga Norden.

Välkomna till Chydenius-seminariet i Karlebysalen i Karleby stadshus (Salutorget 5) fredagen den 28 juni 2024 kl. 12:30-16:00.

12.30 Välkommen
Stina Mattila, Karleby stadsdirektör
Om Antti Isotalus livsverk – att värna om Chydenius värden i Karleby
Gustav Björkstrand, ordförande emeritus, Anders Chydenius stiftelse

Lösningar på Finlands problem
Aki Kangasharju, verkställande direktör, ETLA
Finlands ekonomi sämst i Nordens
Pasi Kuoppamäki, chefsekonom, Danske Bank
Frågor och diskussion
Som moderator fungerar chefsredaktör Suvi Tanner,
Keskipohjanmaa, Hilla Group

Kaffe

Finland som kommande FUI-stormakt
Riikka Heikinheimo, direktör, Finlands Näringsliv EK
Från lokalt till globalt: forskningsinnovationer som ny affärsverksamhet
Ulla Lassi, professor, Uleåborgs universitet, Karleby universitetscenter Chydenius
Kommenterande inlägg
Matias Mäkynen, riksdagsledamot
Frågor och diskussion
15.45 Avslutande ord
Marko Aittola, direktör, Karleby universitetscenter Chydenius

Chydenius-seminariet i Karleby är tillägnat stadsrådet Antti Isotalus minne.

Seminariet arrangeras av Anders Chydenius stiftelse i samarbete med Karleby stad och Karleby universitetscenter Chydenius.
Seminariet är öppet och avgiftsfritt för alla. Anmälan senast 27.6. via adressen www.chydenius.fi/seminaari.

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera