"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Pro gradu-stipendier för universitetsstuderande

Publicerad: 15.01.2023


Anders Chydenius stiftelse lediganslår härmed stipendier 1000 euro att sökas för avhandling pro gradu.

Anders Chydenius verksamhet och skrifter präglas av en fördomsfri mångsidighet. Han tog bland annat upp närings- yttrande- och religionsfriheten, frihandel, mänskliga rättigheter, tjänstefolkets ställning och öppenhet inom förvaltningen. I nutida termer kan hans intresseområden framför allt karakteriseras som politiska, ekonomiska och sociala grundläggande rättigheter. Många av dessa frågor är aktuella även idag.

Mera information: https://www.chydenius.net/sv/stiftelse/stipender

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera