"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Utställningen Tryckfrihet 250 år öppnas i Riksdagsbiblioteket

Publicerad: 20.09.2016


Utställningen Tryckfriheten 250 år visas på Riksdagsbiblioteket 21.9-15.10.2016.

Vid riksdagen i Stockholm 1766 stiftades den mest liberala tryckfrihetsförordning den dåtida världen sett. Förordningen avskaffade förhandscensuren och tillät samhällelig debatt, inklusive kritik av makthavarna. Tryckfrihetsförordningen var samtidigt världens första offentlighetslag.

I komprimerad form berättar utställningen hur tryckfrihetsförordningen kom till och den ger också grundläggande information om Anders Chydenius liv.

Utställningen har producerats av Karleby universitetscenter Chydenius.

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera