"Det wår tid förtrampar, plåcka efterkommande up. Och det som nu heter djerfhet, hedras då med sannings namn."

Kontakta oss

Anders Chydenius stiftelse


Långbrogatan 1-3, PL 567
67701 Karleby

Twitter: (at)ChydeniusFound


Anu Rantamäki

Stiftelsens ombud
Tel: 040 8247012Soita 040 8247012
anu.m.rantamaki[at]jyu.fi

Juha Mustonen

Ombudsman för demokrati
Tel: 040 356 3782Soita 040 356 3782
asiamies[at]chydenius.net

Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera