"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Utställningen ”Tryckfriheten 250 år” på Karleby stadsbibliotek

Publicerad: 18.03.2016


Utställningen ”Tryckfriheten 250 år” visas på Karleby stadsbibliotek ända till 30.4. I komprimerad form berättar utställningen hur tryckfrihetsförordningen kom till och den ger också grundläggande information om Anders Chydenius liv. Den engelskspråkiga versionen av utställningen kommer att visas på UNESCO:s World Press Freedom Day-konferens i Finlandiahuset. Utställningen som producerats av Karleby universitetscenter Chydenius kommer senare i år att visas på svenska och finska bland annat på Finlands biblioteksmuseum i Vasa och på Uleåborgs landskapsbibliotek.

+

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera