"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Anders Chydenius stiftelse

Publicerad: 01.12.2015


Syftet med stiftelsen är att utgående från Anders Chydenius idéer och tradition främja debatten om den fria ekonomin och dess följder, stöda den vetenskapliga forskningen som riktar sig till detta samt påverka beslutsfattandet som rör dessa genom att lägga vikt vid de etiska värderingarna.

Läs mera:

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera