"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

En demokratirapport uppgjord av Chydenius-stiftelsens ombudsman överlämnades till ministern för nordiskt samarbete

Publicerad: 21.08.2020


Fredagen den 21 augusti tog Anders Chydenius stiftelsen initiativ till befrämjandet av en diskussion gällande den nordiska demokratin tillsammans med Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland. På fredagen publicerades även rapporten ”Demokratin som en dela av en hållbar utveckling – ett initiativ för att befrämja en diskussion gällande den nordiska demokratin”, uppgjord av Anders Chydenius-stiftelsens ombudsman Juha Mustonen, på både finska och svenska.

Rapporten överlämnades till Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämnställdhet, som ansåg initiativkraften vara mycket välkommen. ”Utvecklandet av demokratin är en viktig målsättning för Finland under Finlands period som ordförande för det Nordiska Ministerrådet.” Även civilsamhällets egen initiativkraft gällande befrämjandet av diskussionen i anslutning till den nordiska demokratin är även den mycket välkommen”, konstaterade ministern.

Boken strävar till att beskriva den internationella diskussion som förs gällande demokratins tillstånd, för vilken det även finns en fortsatt beställning. De utredningar som har gjorts gällande demokratins internationella ställning uppvisar nämlige4n en nedåtgående trend. Samtidigt behövs det även ”nya” samt mera diskuterande element av demokratin vid sidan av den ”Traditionella” representativa demokratin. Aktualiteten av denna diskussion understryks dessutom av den diskussion gällande sårbarheten hos demokratin samt rätsstatsutvecklingen som förs för närvarande, bedömer ombudsman Juha Mustonen.

Chydenius-stiftelsen och Hanaholmen tar tillsammans fasta på förslaget om ett gemensamt svensk-finskt samarbetsforum


Chydenius-stiftelsen samt Hanaholmens kulturcentrum som tillsammans har publicerat rapporten, anser att det Nordiska Ministerrådets 50års jubileumsår, utgör ett ypperligt tillfälle under vilken man även kan föra en diskussion gällande den nordiska demokratin. Finland kommer dessutom att inneha posten som ordförande i Nordiska ministerrådet år 2021. Dessutom infaller även 100-årsjubelet som firas till åminnelse av Sveriges införande av allmän rösträtt även det år 2021. Likaså kommer även Åland att inleda firandet av att det har gått 100 år sedan man på Åland fick demokratiskt självstyre år 2021.

I ombudsmannens rapport föreslår man att det under år 2021 genomförs ett svensk-finskt demokratisamarbete Chydenius-stiftelsens styrelseordförande Björn Vikström samt Gunvor Kronman, verkställande direktör för Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland, vill göra slag i saken gällande ombudsmanens förslag om inrättandet av en demokratidelegation. Vi vill framföra vårt varma tack till ombudsman Juha Mustonen för detta initiativ som kommer att dra upp riktlinjerna för en demokratisk framtid, även efter det att vi har lagt Corona-krisen bakom oss. Stiftelsen och kulturcentrumet har redan under många års tid tillsammans befrämjat ett svensk-finskt samarbete gällande diskussionen om yttrandefrihet. Där för vill vi även gemensamt ta oss an även denna utmaning. Tillsamman kommer vi att verka för att detta svensk-finska sammarbetsforum kunde fungera som en befrämjande kraft för diskussionen gällande den nordiska demokratin, konstaterar Vikström och Kronman i förordet till publikationen.

Diskussionen fortsatte i Karleby


Diskussionen gällande en hållbar tillväxt samt demokratins ställning efter Corona-krisen fortsatte under Anders Chydenius Frihandels-seminarium som anordnades i Karleby på lördagen Bland gästerna fanns b.la. EU-kommissionär Jutta Urpilainen, näringsminister Mika Lintilä, Helsingin Sanomats chefredaktör Kaius Niemi, Utrikespolitiska Institutets direktör Mika Aaltola, samt Petri Tuomi- Nikula, äldre expert vid Sitra.

Karleby stad, andelshandelslaget KPO samt Mellersta Österbottens Andelsbank har tillsammans stöt stiftelsen samt dess frihandelsseminarier under många års tid.

-Nu när Karleby stad firar sitt 400-årsjubileum och Finland förbereder sig inför sitt ordförandeskap i det Nordiska Ministerrådet är det naturligt för oss att ekonomiskt understöda Anders Chydenius-stiftelsen i dess egenskap av en tankesmedja, som till sitt syfte har att befrämja diskussionen gällande sambandet mellan demokratin samt en hållbar tillväxt när vi skall utstaka vägen mot en framtid efter Corona-pandemin, uppger Karleby stadsdirektör Stina Mattila, Verkställande direktör Kim Biskop, samt verkställande direktör Jyrki Rantala. De höll även varsitt anförande under seminariet som anordnades på lördag.

Anders Chydenius- stiftelsen som grundades år 2001, har som sitt syfte att på basen av Anders Chydenius´ tankar samt traditioner, befrämja diskussionen gällande frigörandet av ekonomin samt följderna av detta, att understanda vetenskaplig forskning som utförs inom, och härrör till detta forskningsområde, samt att påverka det beslutsfattande som berör detta ämnesområde, med speciell betoning på etiska värden.

Länk till den tvåspråkiga publikationen


Tilläggsuppgifter ombudsman Juha Mustonen, telefonnummer: 040 3563782

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera