"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Utställningen Tryckfriheten 250 år på Finlands biblioteksmuseum

Publicerad: 29.06.2016


Rätt att veta, rätt att säga - Tryckfrihet 250 år

Utställningen ”Tryckfriheten 250 år” visas på Finlands biblioteksmuseum 29.6.-11.8.2016. I komprimerad form berättar utställningen hur tryckfrihetsförordningen kom till och den ger också grundläggande information om Anders Chydenius liv. Utställningen som producerats av Karleby universitetscenter.

http://www.suomenkirjastomuseo.fi/index.php?lang=se

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera