"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Nyheter1 kesäkuu 2018

Migrationen tema för Chydenius-seminariet

Anders Chydenius-frihandelsseminariet arrangeras fredagen den 15 juni i Karleby. Temat för seminariet är ”Fungerar frihandeln? Hotar emigration? Hjälper immigration?”. I seminariet medverkar bl.a. chefdirektören för Finlands Bank Erkki Liikanen, biskop för Borgå stift Björn Vikström, utrikeshandelsminister Anne-Mari Virolainen, riksdagsledamot Jutta Urpilainen, SOK:s fältchef Arttu Laine, ordföranden för Vasa universitets styrelse Johnny Åkerholm, chefen för Migrationsinstitutet Tuomas Martikainen och SEF:s forskare Matti Sarvimäki. Seminariet öppnas av stadsdirektör Stina Mattila och för slutorden står direktören för Karleby universitetscenter Chydenius Tanja Risikko.
Läs mera


10 maaliskuu 2017

Erkki Liikanen till ordförande för stiftelsens styrelse

Anders Chydenius - stiftelsens årsmöte valde den 28 februari nya personer till stiftelsens styrelse. Chefdirektör Erkki Liikanen, chefredaktör Kaius Niemi och biskop Björn Vikström valdes i stället för Gustav Björkstrand, Asmo Kalpala och Krister Ståhlberg, som stod i tur att avgå. I stället för Antti Isotalus valdes den nya stadsdirektören Stina Mattila för Karleby stad.
Läs mera


12 joulukuu 2016

Sverige och Finland firar Tryckfrihetsförordningen på goda grunder

På goda grunder firar både Sverige och Finland i år att Tryckfrihetsförordningen från 1766 fyller 250 år. När beslutet fattades var det unikt, först i världen. Det låg dessutom helt i linje med de tankar och idéer som upplysningstiden fött. Tankar om individens rätt och samhällets roll för andra än de besuttna, skriver Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, PO.
Läs mera


20 syyskuu 2016

Utställningen Tryckfrihet 250 år öppnas i Riksdagsbiblioteket

Utställningen Tryckfriheten 250 år visas på Riksdagsbiblioteket 21.9-15.10.2016.

Vid riksdagen i Stockholm 1766 stiftades den mest liberala tryckfrihetsförordning den dåtida världen sett.
Läs mera


29 kesäkuu 2016

Utställningen Tryckfriheten 250 år på Finlands biblioteksmuseum

Utställningen ”Tryckfriheten 250 år” visas på Finlands biblioteksmuseum 29.6.-11.8.2016.
Läs mera


29 huhtikuu 2016

Finlands starka förespråkare för yttrandefrihet fick ett eget seriealbum

Det har inte tidigare funnits någon lättförståelig, populärvetenskaplig publikation som återgett centrala tankar av riksdagsledamot Anders Chydenius (1729-1803) från Karleby. Seriealbumet Det sista talet – Anders Chydenius återkomst avhjälper denna brist och presenterar Chydenius som 1700-talets ledande förespråkare för yttrandefriheten och den individuella friheten.
Läs mera


18 maaliskuu 2016

Utställningen ”Tryckfriheten 250 år” på Karleby stadsbibliotek

Utställningen ”Tryckfriheten 250 år” visas på Karleby stadsbibliotek ända till 30.4. I komprimerad form berättar utställningen hur tryckfrihetsförordningen kom till och den ger också grundläggande information om Anders Chydenius liv.
Läs mera


4 joulukuu 2015

The Chydenius Medal was awarded to UNESCO Director-General Irina Bokova

The Chydenius Medal was granted to the UNESCO Director-General Irina Bokova to mark the outstanding performance on international level in promotion of the principles of openness, cherished by Anders Chydenius, the initiator of the world’s first Freedom of Information Act (1766).
Läs mera


4 joulukuu 2015

Avoimuuskolumni: Anders Chydenius - vapauden apostoli

250-juhlavuoden verkkosivulla julkaistaan kuukausittain 'Avoimuuskolumni', jossa käsitellään painovapauden taustaa tai tulevaisuutta, Suomessa tai maailmalla. Sarjan aloittaa Pertti Hyttisen ja Juha Mustosen kolumni 'vapauden apostolista' eli Anders Chydeniuksesta.
Läs mera


3 joulukuu 2015

En hälsning från Republikens president

Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare för 250-årsjubileet. I sin hälsning uppmanar han finländarna att diskutera arvet efter Anders Chydenius och vad öppenhet, åsiktsfrihet och fri informationsförmedling betyder för oss.
Läs mera


2 joulukuu 2015

Suurlähettiläs: Oikeus hankkia tietoa kuuluu ihmisoikeuksiin

Pohjoismaiden ministerineuvostossa pohjoismaisen julkisuusperiaatteen edistäminen on osa ohjelmaa Suomen puheenjohtajuuskaudella vuonna 2016. Kysyimme ulkoasiainministeriön ihmisoikeus- ja demokratiasuurlähettiläältä, mitä Suomi tekee käytännössä.
Läs mera


2 joulukuu 2015

Helsingin Sanomats stiftelse

Helsingin Sanomats stiftelse är en privat, allmännyttig stiftelse, vars syfte är att trygga finska mediers och särskilt tidningarnas framtid. För att uppnå sitt syfte delar stiftelsen ut stipendier för forskning och utbildning inom media och upprätthåller tidningen Päivälehtis arkiv och museum.
Läs mera


1 joulukuu 2015

Anders Chydenius stiftelse

Syftet med stiftelsen är att utgående från Anders Chydenius idéer och tradition främja debatten om den fria ekonomin och dess följder, stöda den vetenskapliga forskningen som riktar sig till detta samt påverka beslutsfattandet som rör dessa genom att lägga vikt vid de etiska värderingarna.
Läs mera


30 marraskuu 2015

Informationsfrihetens dag firas i Helsingfors 4.12.2015

Informationsfrihetens dag firas i Finland och Sverige den 2 december, på årsdagen av införandet av tryckfrihetsförordningen (2.12.1766) i Sverige-Finland, I vilket Anders Chydenius aktivt deltog. Årsdagen för denna världens första offentlighetslag firades för första gången år 2007.
Läs mera


30 marraskuu 2015

Maailman ensimmäisen julkisuuslain 250-juhlavuosi alkaa

Painovapauden 250-vuotisjuhlavuoden avauksessa 4. joulukuuta klo 14-16 Päivälehden museolla kuullaan juhlavuoden suojelijan Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön tervehdys. Eduskunnan puhemies Maria Lohela ja opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ovat mukana käynnistämässä juhlavuotta, jota vietetään teemalla "Oikeus tietää - oikeus sanoa".
Läs meraAnders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera