"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Nyheter28 kesäkuu 2024

Om Antti Isotalus livsverk – att värna Anders Chydenius värden i Karleby

Karlebys Chydenius-seminarium den 28.6.2024.
Läs mera


20 kesäkuu 2024

Hur hitta verktyg till nya genombrott? Chydenius-seminariet lyfter fram sambandet mellan innovationer och ekonomi

Karlebys Chydenius-seminarium hålls fredagen den 28.6. (kl. 12.30–16) i Karleby stadshus i Karlebysalen. Seminariets tema är ”Ekonomisk tillväxt kräver innovationer – Hur kan vi nå nya genombrott?”.
Läs mera


28 toukokuu 2024

Chydenius-seminariet 28.6.2024

Ekonomisk tillväxt kräver innovationer – Hur kan vi nå nya genombrott?
Årets Chydenius-seminarium i Karleby tar upp diskussionen om sambandet mellan innovationer och ekonomi hos oss och i övriga Norden.
Läs mera


1 joulukuu 2023

Chydenius-medaljen till journalisten Anna-Lena Laurén för hennes orubbliga arbete som informationsförmedlare

Journalisten Anna-Lena Laurén tilldelas Anders Chydenius-medaljen 2023 för sitt oförvägna, orubbliga och oförtrutna arbete för att bygga och upprätthålla broar för tillförlitlig information mellan Ryssland och Norden.
Läs mera


16 toukokuu 2023

Chydenius-seminariet söker svar på bristen på arbetskrafts och expertis

Chydenius-seminariet i Karleby arrangeras fredag 30.6 (kl. 12.30 – 16) i Karleby stadshus, i Karlebysalen. Seminariets rubrik är ”Ett skriande behov av arbetare – lösningar istället för förundran.”
Läs mera


15 tammikuu 2023

Pro gradu-stipendier för universitetsstuderande

Anders Chydenius stiftelse lediganslår härmed stipendier 1000 euro att sökas för avhandling pro gradu.
Läs mera


20 lokakuu 2022

Nordisk demokratidag: Digitalisering och demokrati

Fredagen den 2 december kl. 13.00-16.00 är du välkommen till Nordisk demokratidag för att diskutera temat digitalisering och demokrati.
Läs mera


27 kesäkuu 2022

Chydenius-seminariet diskuterar säkerhet och framtidens energitillgångar

Chydenius-seminariet i Karleby arrangeras fredagen 1.7. kl. 12 – 15 vid Karleby stadshus, i Karlebysalen. Temat är ”Framtiden, geopolitiken och energiframtiden i Europa”.
Läs mera


2 joulukuu 2021

Chydenius-medalj för det nordiska nätverket EDMO NORDIS som försvarar demokratin

– Idag den 2 december firar vi 255-årsjubileum för den nordiska offentlighetsprincipen då tryckfrihetsförordningen som drevs igenom av Anders Chydenius trädde i kraft den 2 december 1766. I samband med Informationsfrihetsdagens seminarium har Chydeniusmedaljen ofta tilldelats som ett erkännande för ”internationellt betydelsefullt arbete för öppenhetsprincipen i Chydenius anda”, konstaterade Björn Vikström, styrelseordförande för Anders Chydenius-stiftelsen.
Läs mera


16 marraskuu 2021

Nordisk demokratidag

Online | 2.12.2021 13:00 - 15:00
Läs mera


1 syyskuu 2021

Samtal om demokratiskt engagemang – boklansering och tankeverkstad

I ett brett samarbete mellan flera organisationer och röster på och utanför Åland ordnar Ålands fredsinstitut på den internationella demokratidagen den 15 september kl. 13.00-16.45 i foajén på Alandica
Läs mera


7 elokuu 2021

Chydenius-seminariet i Karleby 7.8.2021

Seminariet är Anders Chydenius-stiftelsens 20 års jubileumsseminarium och en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Seminariet arrangeras av Anders Chydenius stiftelse i samarbete med Karleby stad, Karleby universitetscenter Chydenius och Demokratinätverk 21.
Läs mera


2 elokuu 2021

”Inkluderande städer – nyckeln till inkluderande tillväxt?”

Bakgrundsmaterial till Chydenius-seminariet i Karleby 7.8.2021
Läs mera


6 heinäkuu 2021

Nordiska Chydenius-seminariet diskuterar inkluderande städer och tillväxt

Årets Chydenius-seminarium arrangeras lördag 7 augusti (kl. 13-17). Temat är ”Inkluderande städer – nyckeln till inkluderande tillväxt?”. I år utgör seminariet en del av Anders Chydenius-stiftelsens 20-årsjubileumsår och en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Det är också möjligt att delta virtuellt i det tvåspråkiga och simultantolkade seminariet – både från Finland och Sverige.
Läs mera


19 huhtikuu 2021

Demokratinätverk 21: Program för medlemsträff onsdagen den 21 april 2021

Plats: Hanaholmen Zoom
Tid: 10.00-11.45 finsk tid (9.00 – 10.45 CET)
Läs mera


29 maaliskuu 2021

Kastelholms-samtalen

Den 29 mars kl. 15.00 EEST sänds årets slottssamtal – online på Facebook och YouTube.
Läs mera


18 maaliskuu 2021

Anders Chydenius-stiftelen befrämjar den internationella demokratidiskussionen

Anders Chydenius-stiftelsen som har grundats och understöds av Karleby stad, anordnar i dag, torsdagen den 18. Mars ett internationellt seminarium gällande Eus internationella roll när det gäller befrämjande av demokratin. Evenemanget utger en del av den verksamhet som bedrivs inom ramen för det nordiska Demokratinätverk-21-nätverket som bildades på Anders Chydenius-stiftelsens samt Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finlands initiativ. Nätverkets verksamhet understöds även av Finlands utrikesministerium under Finlands ordförandeskap i det Nordiska Ministerrådet
Läs mera


9 maaliskuu 2021

Thriving Democracy - EU Action and Partnerships to Sustain Democracy

When: Thursday, 18 March 2021 at 14.00-15.30 CET
Where: online Webex platform
Läs mera


25 tammikuu 2021

Vem kan vi lita på?

Hanaholmens yttrandefrihetsdag ingår den här gången i verksamheten för Demokratinätverk 21. Det svensk-åländsk-finländska nätverket är en samling personer från olika samhällssektorer som har förbundit sig att under året 2021 aktivera och bidra till en konstruktiv diskussion om demokratins framtida utmaningar.
Läs mera


7 joulukuu 2020

Anders Chydenius-priset för främjande av demokratin till Jyrki Katainen och Margot Wallström

Karleby stad utdelade idag med anledning av sitt 400-årsjubileum Anders Chydenius-priset värt 10 000 € till Finlands tidigare statsminister, överombudsman Jyrki Katainen och Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström.
Läs mera


4 joulukuu 2020

Demokratinätverk 21-projekt lanseras i samband med utdelningen av Anders Chydenius-priset

Demokratin utmanas idag inte endast av globaliseringen och digitaliseringen utan också av den pågående coronapandemin. Därför behöver vi även i det enligt ett flertal demokratiindex välfungerande Norden ett djuplodande samtal om demokratin, dess utmaningar och möjligheter.

Läs mera


21 elokuu 2020

En demokratirapport uppgjord av Chydenius-stiftelsens ombudsman överlämnades till ministern för nordiskt samarbete

Fredagen den 21 augusti tog Anders Chydenius stiftelsen initiativ till befrämjandet av en diskussion gällande den nordiska demokratin tillsammans med Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland. På fredagen publicerades även rapporten ”Demokratin som en dela av en hållbar utveckling – ett initiativ för att befrämja en diskussion gällande den nordiska demokratin”, uppgjord av Anders Chydenius-stiftelsens ombudsman Juha Mustonen, på både finska och svenska.
Läs mera


4 heinäkuu 2019

Chydeniusseminariet fokuserar på Finlands EU-ordförandeskap

Anders Chydenius frihandelsseminarium äger rum under perioden för Finlands EU-ordförandeskap, när EU kommer att få en ny kommission efter parlamentsvalet. Temat för evenemanget som ordnas i konservatoriets auditorium lördagen 31.8 kl. 13–16 är ”EU:s nya fas – vägen till hållbar tillväxt i Europa”.
Läs mera


1 kesäkuu 2018

Migrationen tema för Chydenius-seminariet

Anders Chydenius-frihandelsseminariet arrangeras fredagen den 15 juni i Karleby. Temat för seminariet är ”Fungerar frihandeln? Hotar emigration? Hjälper immigration?”. I seminariet medverkar bl.a. chefdirektören för Finlands Bank Erkki Liikanen, biskop för Borgå stift Björn Vikström, utrikeshandelsminister Anne-Mari Virolainen, riksdagsledamot Jutta Urpilainen, SOK:s fältchef Arttu Laine, ordföranden för Vasa universitets styrelse Johnny Åkerholm, chefen för Migrationsinstitutet Tuomas Martikainen och SEF:s forskare Matti Sarvimäki. Seminariet öppnas av stadsdirektör Stina Mattila och för slutorden står direktören för Karleby universitetscenter Chydenius Tanja Risikko.
Läs mera


10 maaliskuu 2017

Erkki Liikanen till ordförande för stiftelsens styrelse

Anders Chydenius - stiftelsens årsmöte valde den 28 februari nya personer till stiftelsens styrelse. Chefdirektör Erkki Liikanen, chefredaktör Kaius Niemi och biskop Björn Vikström valdes i stället för Gustav Björkstrand, Asmo Kalpala och Krister Ståhlberg, som stod i tur att avgå. I stället för Antti Isotalus valdes den nya stadsdirektören Stina Mattila för Karleby stad.
Läs mera


12 joulukuu 2016

Sverige och Finland firar Tryckfrihetsförordningen på goda grunder

På goda grunder firar både Sverige och Finland i år att Tryckfrihetsförordningen från 1766 fyller 250 år. När beslutet fattades var det unikt, först i världen. Det låg dessutom helt i linje med de tankar och idéer som upplysningstiden fött. Tankar om individens rätt och samhällets roll för andra än de besuttna, skriver Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, PO.
Läs mera


20 syyskuu 2016

Utställningen Tryckfrihet 250 år öppnas i Riksdagsbiblioteket

Utställningen Tryckfriheten 250 år visas på Riksdagsbiblioteket 21.9-15.10.2016.

Vid riksdagen i Stockholm 1766 stiftades den mest liberala tryckfrihetsförordning den dåtida världen sett.
Läs mera


29 kesäkuu 2016

Utställningen Tryckfriheten 250 år på Finlands biblioteksmuseum

Utställningen ”Tryckfriheten 250 år” visas på Finlands biblioteksmuseum 29.6.-11.8.2016.
Läs mera


29 huhtikuu 2016

Finlands starka förespråkare för yttrandefrihet fick ett eget seriealbum

Det har inte tidigare funnits någon lättförståelig, populärvetenskaplig publikation som återgett centrala tankar av riksdagsledamot Anders Chydenius (1729-1803) från Karleby. Seriealbumet Det sista talet – Anders Chydenius återkomst avhjälper denna brist och presenterar Chydenius som 1700-talets ledande förespråkare för yttrandefriheten och den individuella friheten.
Läs mera


18 maaliskuu 2016

Utställningen ”Tryckfriheten 250 år” på Karleby stadsbibliotek

Utställningen ”Tryckfriheten 250 år” visas på Karleby stadsbibliotek ända till 30.4. I komprimerad form berättar utställningen hur tryckfrihetsförordningen kom till och den ger också grundläggande information om Anders Chydenius liv.
Läs mera


4 joulukuu 2015

The Chydenius Medal was awarded to UNESCO Director-General Irina Bokova

The Chydenius Medal was granted to the UNESCO Director-General Irina Bokova to mark the outstanding performance on international level in promotion of the principles of openness, cherished by Anders Chydenius, the initiator of the world’s first Freedom of Information Act (1766).
Läs mera


4 joulukuu 2015

Avoimuuskolumni: Anders Chydenius - vapauden apostoli

250-juhlavuoden verkkosivulla julkaistaan kuukausittain 'Avoimuuskolumni', jossa käsitellään painovapauden taustaa tai tulevaisuutta, Suomessa tai maailmalla. Sarjan aloittaa Pertti Hyttisen ja Juha Mustosen kolumni 'vapauden apostolista' eli Anders Chydeniuksesta.
Läs mera


3 joulukuu 2015

En hälsning från Republikens president

Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare för 250-årsjubileet. I sin hälsning uppmanar han finländarna att diskutera arvet efter Anders Chydenius och vad öppenhet, åsiktsfrihet och fri informationsförmedling betyder för oss.
Läs mera


2 joulukuu 2015

Suurlähettiläs: Oikeus hankkia tietoa kuuluu ihmisoikeuksiin

Pohjoismaiden ministerineuvostossa pohjoismaisen julkisuusperiaatteen edistäminen on osa ohjelmaa Suomen puheenjohtajuuskaudella vuonna 2016. Kysyimme ulkoasiainministeriön ihmisoikeus- ja demokratiasuurlähettiläältä, mitä Suomi tekee käytännössä.
Läs mera


2 joulukuu 2015

Helsingin Sanomats stiftelse

Helsingin Sanomats stiftelse är en privat, allmännyttig stiftelse, vars syfte är att trygga finska mediers och särskilt tidningarnas framtid. För att uppnå sitt syfte delar stiftelsen ut stipendier för forskning och utbildning inom media och upprätthåller tidningen Päivälehtis arkiv och museum.
Läs mera


1 joulukuu 2015

Anders Chydenius stiftelse

Syftet med stiftelsen är att utgående från Anders Chydenius idéer och tradition främja debatten om den fria ekonomin och dess följder, stöda den vetenskapliga forskningen som riktar sig till detta samt påverka beslutsfattandet som rör dessa genom att lägga vikt vid de etiska värderingarna.
Läs mera


30 marraskuu 2015

Informationsfrihetens dag firas i Helsingfors 4.12.2015

Informationsfrihetens dag firas i Finland och Sverige den 2 december, på årsdagen av införandet av tryckfrihetsförordningen (2.12.1766) i Sverige-Finland, I vilket Anders Chydenius aktivt deltog. Årsdagen för denna världens första offentlighetslag firades för första gången år 2007.
Läs mera


30 marraskuu 2015

Maailman ensimmäisen julkisuuslain 250-juhlavuosi alkaa

Painovapauden 250-vuotisjuhlavuoden avauksessa 4. joulukuuta klo 14-16 Päivälehden museolla kuullaan juhlavuoden suojelijan Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön tervehdys. Eduskunnan puhemies Maria Lohela ja opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ovat mukana käynnistämässä juhlavuotta, jota vietetään teemalla "Oikeus tietää - oikeus sanoa".
Läs meraAnders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera