"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Chydenius-medaljen till journalisten Anna-Lena Laurén för hennes orubbliga arbete som informationsförmedlare

Publicerad: 01.12.2023


- I morgon den 2 december firar vi 257-årsjubileum för den nordiska offentlighetsprincipen då tryckfrihetsförordningen som drevs igenom av Anders Chydenius trädde i kraft den 2 december 1766. I samband med Informationsfrihetsdag har Chydeniusmedaljen ofta tilldelats som ett erkännande för ”internationellt betydelsefullt arbete för öppenhetsprincipen i Chydenius anda”, konstaterade Björn Vikström, styrelseordförande för Anders Chydenius-stiftelsen.

I år tilldelades medaljen i samband med Nordiska demokratidagen som anordnades av Anders Chydenius-stiftelsen och Hanaholmens kulturcentrum. Anders Chydenius-stiftelsen fattar beslut om tilldelning av medaljerna.

Chydenius-medaljen tilldelades journalist Anna-Lena Laurén


Journalisten Anna-Lena Laurén tilldelas Anders Chydenius-medaljen 2023 för sitt oförvägna, orubbliga och oförtrutna arbete för att bygga och upprätthålla broar för tillförlitlig information mellan Ryssland och Norden.

I sitt arbete som Rysslandskorrespondent och författare begripliggör och förklarar Laurén komplexa politiska och samhälleliga skeenden som utan hennes genomlysningar skulle förbli mestadels obegripliga för den nordiska läsaren. Med analytisk briljans placerar Laurén in utvecklingen i dagens Ryssland i sin historiska och geopolitiska kontext och tillmötesgår i chydeniansk anda läsarnas önskan och rätt att veta vad som sker och varför.

Med osviklig situationsmedvetenhet och ofta i furiöst tempo navigerar Laurén mellan grynnor och skär på ett hav där sjömärken inte går att lita på och farleder suddas ut och ritas om över en natt. När hela havet stormar och sikten försvåras ytterligare av systematiskt utlagda dimridåer kan den nordiska nyhetskonsumenten tryggt angöra sin båt vid bryggor och bojar säkrade av Lauréns eminenta journalistik. Med ospard möda reducerar Anna-Lena Laurén okunskapen om och ökar förståelsen för det som kan kännas främmande samt försvarar och vidmakthåller i sitt värv Anders Chydenius grundvärdering: rätten att få tillgång till och sprida information.


– För att ett öppet samhälle ska fungera måste man veta vad som sker. Det viktigaste i mitt jobb är att ta reda på just det och dessutom förklara hur och varför. Det vore inte möjligt utan tryckfriheten och Anders Chydenius är den nordiska tryckfrihetens fader. Inte många finländare som har haft en så avgörande roll när det gäller en så viktig fråga. Jag är stolt över att ta emot hans medalj, sade journalist Anna-Lena Laurén efter att ha tagit emot medaljen.

Tidigare utmärkelser för öppen innovation, internationella organisationer, undersökande journalistik, nordiskt samarbetsnätverk och medborgarorganisationer


Den föregående Chydeniusmedaljen för transparens tilldelades 2021 Edmo Nordis, det nordiska samarbetsnätverket för demokrati. Den första Chydenius-medaljen tilldelades Linus Torvalds, utvecklaren av Linux-operativsystemet, som belönades för att ha främjat öppna innovationer. Medaljen har tidigare delats ut två gånger till pådrivare inom internationella organisationer: OSSE:s medierepresentant Miklos Haraszt som främjat offentlighetslagstiftning i Östeuropa och UNESCO:s generaldirektör Irina Bokova som belönats för sin roll i UNESCO:s yttrandefrihetsarbete. Utmärkelsen har också gått till undersökande journalistik och ekonomijournalisten Jyri Hänninen och tv-journalisten Minna Knus-Galán som belönades för sitt arbete med att främja offentlighet i samband med kapitalflöden. Under tidigare år har medborgarorganisationer som främjat införandet av lobbyregister och jobbat med faktagranskning belönats.

2007 Linus Tordvals
2008 Miklos Hartaszti
2014 Minna Knus-Galán
2014 Jyrki Hänninen
2015 Irina Bokova
2017 ProCOM Viestinnän ammattilaiset ry
2017 Open Knowledge Finland ry
2018 Avoin yhteiskunta ry:n Faktabaari
2021 EDMO NORDIS –verkosto
2023 Anna-Lena Laurén

Anders Chydenius-stiftelsen fattar beslut om tilldelning av medaljerna. Enligt styrelseordförande Björn Vikström vill stiftelsen främja en debatt om transparens som tar hänsyn till försvaret av demokratiska friheter och demokratin från störningar.


Anu Rantamäki, ombud, Anders Chydenius stiftelse, 0408247012
Anna-Lena Laurén, anna-lena.lauren(at)hbl.fiNyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera