"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Chydeniusseminariet fokuserar på Finlands EU-ordförandeskap

Publicerad: 04.07.2019


Anders Chydenius frihandelsseminarium äger rum under perioden för Finlands EU-ordförandeskap, när EU kommer att få en ny kommission efter parlamentsvalet. Temat för evenemanget som ordnas i konservatoriets auditorium lördagen 31.8 kl. 13–16 är ”EU:s nya fas – vägen till hållbar tillväxt i Europa”.

Ordföranden för Chydenius stiftelsen Erkki Liikanen och Finlands kommissionärskandidat, riksdagsledamot Jutta Urpilainen diskuterar EU:s nya fas. Liikanen håller ett Chydenius-föredrag i ämnet. Urpilainen gör sitt första anförande i sin hemstad i egenskap av kommissionärskandidat.

Finansminister Mika Lintilä och generaldirektör Timo Pesonen diskuterar hållbar tillväxt i Europa. Som regionens riksdagsledamot och ny minister kan Lintilä belysa regeringen Rinnes och Finlands EU-ordförandeskaps ekonomiska målsättning.

Hållbar tillväxt exemplifieras under seminariet genom diskussioner kring batteriindustrins möjligheter. Diskussionen förs mellan Geologiska forskningscentralens direktör Mika Nykänen och Ulla Lassi, professor vid universitetscentret Chydenius.

Tillställningen öppnas av stadsdirektör Stina Mattila och sammanfattas av universitetscentrets direktör Tanja Risikko. Seminariet arrangeras av Anders Chydenius-stiftelsen, Karleby stad och Karleby universitetscenter Chydenius. Samarbetskompanjoner är dagstidningen Keskipohjanmaa, Österbottens handelskammare, Andelslaget KPO och Mellersta Österbottens Andelsbank.

Seminariet är öppet för alla. Deltagandet förutsätter dock en förhandsanmälan på universitetscentrets webbsidor: www.chydenius.fi/seminaariNyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera