"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Demokratinätverk 21-projekt lanseras i samband med utdelningen av Anders Chydenius-priset

Publicerad: 04.12.2020


Demokratin utmanas idag inte endast av globaliseringen och digitaliseringen utan också av den pågående coronapandemin. Därför behöver vi även i det enligt ett flertal demokratiindex välfungerande Norden ett djuplodande samtal om demokratin, dess utmaningar och möjligheter.

Nu startar Anders Chydenius-stiftelsen i samarbete med Hanaholmen, Lunds universitet och Ålands fredsinstitut ett projekt som går under namnet Demokratinätverk 21. Målet med projektet är att stärka den demokratiska kulturen i Norden genom att öka samarbetet mellan svenska, finländska och åländska demokratiaktörer och -debattörer.

Arbetet med det nya demokratiprojektet inleds 2021. Tidpunkten infaller med Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, som firar 50-årsjubileum samma år. I ministerrådets strategi ingår ett uttalat mål att främja det allmänna engagemanget och deltagandet i demokratin, som en del av en hållbar utveckling.

Demokratinätverk 21 lanseras den 7 december 2020 kl. 10.30–11.30 (9.30-10.30 svensk tid). Samtidigt offentliggörs nätverkets hedersmedlemmar, som tilldelas Anders Chydenius-priset av 400-årsjubilerande Karleby stad.

Demokrati 21 -broschyr.

På inrådan av Anders Chydenius-stiftelsen delas priset ut till en svensk och en finländare för deras demokratifrämjande insatser. Priset på 10 000 euro delas ut av Karleby stadsdirektör Stina Mattila och Anders Chydenius-stiftelsens styrelseordförande Björn Vikström.

Som en del av programmet presenteras också en nyutgiven antologi om politikens utmaningar i Sverige och Finland, Partiernas vägskäl. Bokens redaktör, Olof Ehrenkrona, kommenterar antologin tillsammans med Johannes Lindvall från Lunds universitet och Sia Spiliopoulou Åkermark från Ålands fredsinstitut.

Tillställningen öppnas av VD Gunvor Kronman och avslutas av Finlands ambassadör i Stockholm, Liisa Talonpoika och Sveriges ambassadör i Helsingfors, Nicola Clase.

Välkommen med!

Anmälningar och ytterligare information: Hanaholmens kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tel.: +358 40 767 7373

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera