"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Erkki Liikanen till ordförande för stiftelsens styrelse

Publicerad: 10.03.2017


Anders Chydenius - stiftelsens årsmöte valde den 28 februari nya personer till stiftelsens styrelse. Chefdirektör Erkki Liikanen, chefredaktör Kaius Niemi och biskop Björn Vikström valdes i stället för Gustav Björkstrand, Asmo Kalpala och Krister Ståhlberg, som stod i tur att avgå. I stället för Antti Isotalus valdes den nya stadsdirektören Stina Mattila för Karleby stad.

Till ordförande för stiftelsens styrelse valdes Erkki Liikanen. Liikanen, som fungerat som finansminister, EU-kommissionär och chefdirektör för Finlands Bank, efterträder stiftelsens långvariga ordförande Gustav Björkstrand, som inte längre ställde sig till förfogande för uppdraget.

- Anders Chydenius - stiftelsens roll som promotor i diskussionen kring liberaliseringen av ekonomin och följderna därav är mycket aktuell, när globaliseringen utmanas från flera håll. Om vi vill att medborgarnas starka stöd för den öppna ekonomin bibehålls, är det viktigt att betona de gemensamma värdena. Frihandelsseminariet som ordnas i Karleby inkommande sommar belyser hur det går att kombinera liberaliseringen av ekonomin och bekämpande av ojämlikheter, konstaterar Liikanen, som inleder sitt ordförandeskap.

Anders Chydenius - stiftelsen grundades år 2001 av Karleby stad och Chydenius-institutets understödsförening. Initiativet til grundandet av stiftelsen togs efter att president Mauno Koivisto donerade Chydenius-priset - som han mottog av Karleby stad - till förmån för värnande av kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius livsverk.

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera