"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Helsingin Sanomats stiftelse

Publicerad: 02.12.2015


Helsingin Sanomats stiftelse är en privat, allmännyttig stiftelse, vars syfte är att trygga finska mediers och särskilt tidningarnas framtid. För att uppnå sitt syfte delar stiftelsen ut stipendier för forskning och utbildning inom media och upprätthåller tidningen Päivälehtis arkiv och museum.

Läs mera:


Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera