"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Samtal om demokratiskt engagemang – boklansering och tankeverkstad

Publicerad: 01.09.2021


I ett brett samarbete mellan flera organisationer och röster på och utanför Åland ordnar Ålands fredsinstitut på den internationella demokratidagen den 15 september kl. 13.00-16.45 i foajén på Alandica:

”Samtal om demokratiskt engagemang – boklansering och tankeverkstad”

I samband med evenemanget släpps den nya boken ”Styr ålänningarna sitt öde? Demokratiperspektiv på Åland”. Läs mer om boken och de intressanta samtalspanelerna i det bifogade programmet.

Med anledning av rådande restriktioner är möjligheterna till att delta fysiskt på plats i Alandica begränsade och det är först till kvarn som gäller – anmäl dig idag!

Mer information och anmälningsformulär:
peace.ax/anmal-dig-till-demokratidagen-i-alandica-med-samtal-bokslapp-och-tankeverkstader/
Demokratievenemang-Program-15.9.pdf

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera