"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

En hälsning från Republikens president

Publicerad: 03.12.2015Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera