"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Nordisk demokratidag: Digitalisering och demokrati

Publicerad: 20.10.2022


Fredagen den 2 december kl. 13.00-16.00 är du välkommen till Nordisk demokratidag för att diskutera temat digitalisering och demokrati. Seminariet följs av en mottagning kl. 16.00.

Demokratin har varit på tillbakagång globalt. Europeiska unionen är dock engagerad i att försvara demokrati och rättsstatsprincipen både i Europa och övriga världen. Nya möjligheter för demokrati och medborgardeltagande uppstår från ny teknologi och digitala medier. Dataekonomins logik innebär dock utmaningar för demokratiska processer, inklusive hybridhot. Från de digitala jättarna efterlyser man större företagsansvar och/eller bättre reglering. Välkommen att diskutera dessa utmaningar!
PROGRAM

Welcoming words
Victor Andersson, Programme Director, Hanaholmen – the Swedish-Finnish Cultural Centre

Digitalization and Democracy
Rauno Merisaari, Ambassador for Human Rights and Democracy, Ministry for Foreign Affairs, Finland

Swedish EU Presidency and the Work for Democracy
Cecilia Ruthström-Ruin, Ambassador for Human Rights, Democracy and the Rule of Law, Ministry for Foreign Affairs, Sweden

Data Economy and its Impacts on Democracy
Jyrki Katainen, Former Prime Minister, President of The Finnish Innovation Fund Sitra

Case Study: Public Libraries Promoting Democracy
Fredrika Sundberg, Director, Mariehamn City Library, Åland Islands

14.30 short break, refreshments

The Digital Giants and Democracy
Short presentations:
Åsa Wikforss, Professor at Stockholm University, Author, Member of the Swedish Academy
Maarit Jaakkola, Co-Director, Nordicom, Nordic Centre for Media Research, University of Gothenburg

Panel Discussion:
Aura Salla, Public Policy Director, Head of EU Affairs, Meta
Heidi Jern, Government Affairs & Public Policy Manager, Google
Max Michelsson, Head of New Markets, Miltton
Anja Bechmann, Aarhus University, EDMO NORDIS, Denmark

Closing Words
Chairperson Björn Vikström, Anders Chydenius Foundation, Finland

16.00 Reception hosted by the Finnish Innovation Fund Sitra

Arrangör: Hanaholmen, Anders Chydenius Foundation, Sitra, EDMO Nordis, Åland Peace Institute, Nordicom.

Seminariets språk svenska, finska och engelska. Simultantolkning till engelska.

Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmäl dig senast den 25 november via länken nedan.

Tilläggsinformation: Projektchef Henrik Huldén, henrik.hulden(at)hanaholmen.fi

Demokratidagen arrangeras med ekonomiskt stöd av Konstsamfundet.

Anmäl dig: www.lyyti.fi/reg/Pohjoismainen_demokratiapaiva_Digitalisaatio_ja_demokratia_5343/se

+

+

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera