"Kohtuullinen kirjoitus- ja painovapaus on vahvimpia tukipilareita, joille vapaa hallinto voi perustaa olemassaolonsa. Muuten... kauhistuttava pimeys peittää muutamassa vuodessa koko vapautemme taivaan."

Anders Chydenius -säätiö

Anders Chydenius -säätiön tehtävä talouden vapautumisesta ja sen seurauksista käytävän keskustelun edistäjänä on erittäin ajankohtainen, kun globalisaatiota haastetaan eri suunnilta. Mikäli haluamme, että kansalaisten tuki avoimelle taloudelle säilyy vahvana, on yhteisten arvojen korostaminen tärkeää. Ajassamme korostuu myös Chydeniuksen avoimuusperintö, joka muistuttaa meitä kansalaisten oikeudesta tietää julkisen vallan käytöstä - ja oikeudesta sanoa mielipiteemme julkisessa keskustelussa. Kutsumme kaikkia keskustelemaan siitä, mitä nämä oikeudet tarkoittavat tässä ajassa.

Erkki Liikanen
Anders Chydenius -säätiön hallituksen puheenjohtaja

Anders Chydeniuksen
kootut teokset

Tutustu teoksiin
Anders Chydenius

Anders Chydeniuksen
kootut teokset

Lue lisää

Uutiset

Tar­ja Ha­lo­nen aloit­taa ”Mi­nun Chy­de­niuk­seni” -vi­deoiden sar­jan

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Anders Chydenius-säätiö toteuttavat yhteistyössä sarjan lyhyitä videoita ”Minun Chydeniukseni” -teeman alla. Tarkoitus on, että Anders Chydeniukseen ja hänen perintöönsä eri tavoin kosketuksissa olevat ihmiset esittävät videolla hänestä jonkin ajatuksen omasta näkökulmastaan lähtien.

19 kesäkuu 2018

Chydenius amerikkalaisessa dokumentissa

Tämänvuotisessa Chydenius-seminaarissa 15.6. esitetään Chydeniusta käsittelevä osuus amerikkalaisesta dokumentista "Sweden: Lessons for America? A Personal Exploration by Johan Norberg". Chydeniukseen liittyvä materiaali kuvattiin viime syksynä Kokkolassa ja Alavetelissä. Yhdysvalloissa dokumenttia esitetään syyskuusta alkaen.

8 kesäkuu 2018

Chydenius-seminaarin teemana maahan- ja maastamuutto

Anders Chydenius -vapaakauppaseminaari järjestetään perjantaina 15. kesäkuuta Kokkolassa teemalla "Toimiiko vapaakauppa? Uhkaako maastamuutto? Auttaako maahanmuutto?". Puhujina ovat mm. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen, Porvoon piispa Björn Vikström, ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolainen, kansanedustaja Jutta Urpilainen, SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine, Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Johnny Åkerholm, Siirtolaisuusinstituutin johtaja Tuomas Martikainen ja VATTin tutkija Matti Sarvimäki. Seminaarin avaa kaupunginjohtaja Stina Mattila ja päättää yliopistokeskuksen johtaja Tanja Risikko.

1 kesäkuu 2018

Vuosikokous valitsi Erkki Liikasen puheenjohtajaksi ja Björn Vikströmin varapuheenjohtajaksi

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin kulttuurivaikuttaja Leif Jakobsson ja Vaasan yliopiston hallitusta johtava Johnny Åkerholm. Vuosikokousseminaari syventyi muuttoliikkeeseen. Ajatuksena oli arvioida rinnakkain Suomeen kohdistuvia ja Suomesta ulos suuntautuvia muuttovirtoja - mitä ei ole tehty riittävän syvällisesti Suomessa - sekä tarkastella näiden muuttovirtojen kansantaloudellisia vaikutuksia.

28 helmikuu 2018

Lobbaajarekisteröinti avaa vaikuttajaviestinnän vaikutusta päätöksentekoon

Helsingin Sanomain Säätiön ja Anders Chydenius -säätiön järjestämässä Tietämisen vapauden päivän seminaarissa 1.12. keskusteltiin lobbauksen avoimuudesta.

5 joulukuu 2017

Chydenius-mitalit kahdelle lobbausrekisterien edistäjälle

Helsingin Sanomain Säätiö ja Anders Chydenius -säätiö järjestivät tänään perjantaina Tietämisen vapauden päivän seminaarin lobbauksen avoimuudesta. Päivälehden museolla (klo 14-16) järjestettävä tilaisuus liittyi Chydeniuksen aikaansaaman painovapausasetuksen (2.12.1766) vuosipäivän viettoon.

1 joulukuu 2017