"Kohtuullinen kirjoitus- ja painovapaus on vahvimpia tukipilareita, joille vapaa hallinto voi perustaa olemassaolonsa. Muuten... kauhistuttava pimeys peittää muutamassa vuodessa koko vapautemme taivaan."

Anders Chydenius -säätiö

Anders Chydenius -säätiön tehtävä talouden vapautumisesta ja sen seurauksista käytävän keskustelun edistäjänä on erittäin ajankohtainen, kun globalisaatiota haastetaan eri suunnilta. Mikäli haluamme, että kansalaisten tuki avoimelle taloudelle säilyy vahvana, on yhteisten arvojen korostaminen tärkeää. Ajassamme korostuu myös Chydeniuksen avoimuusperintö, joka muistuttaa meitä kansalaisten oikeudesta tietää julkisen vallan käytöstä - ja oikeudesta sanoa mielipiteemme julkisessa keskustelussa. Kutsumme kaikkia keskustelemaan siitä, mitä nämä oikeudet tarkoittavat tässä ajassa.

Erkki Liikanen
Anders Chydenius -säätiön hallituksen puheenjohtaja

Anders Chydeniuksen
kootut teokset

Tutustu teoksiin
Anders Chydenius

Anders Chydeniuksen
kootut teokset

Lue lisää

Uutiset

Chydenius-seminaari keskustelee Suomen EU-puheenjohtajuuskauden teemoista

Tänä vuonna Anders Chydenius -vapaakauppaseminaarin teemat nousevat juuri alkaneesta Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta, jolloin EU on saamassa uuden komission EU-parlamenttivaalien jälkeen.

4 heinäkuu 2019

Hallituksen vuosikokous pidettiin täysilukuisena

Anders Chydenius -säätiön hallituksen vuosikokous valitsi Stina Mattilan, Aino Sallisen ja Kristiina Kouroksen jatkamaan hallituksen jäseninä. Säätiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa Erkki Liikanen ja varapuheenjohtajana Björn Vikström.

1 maaliskuu 2019

Vuosikokousseminaari käsitteli globalisaatiokeskustelua

Säätiön vuosikokousseminaarin aiheena oli ”Vapaakauppa Chydeniuksesta Trumpiin”. Puheenjohtaja Erkki Liikanen piti tärkeänä, että vapaakaupasta, taloudellisten näkymien poliittisista riskeistä ja työmarkkinoiden polarisaation kaltaisista megatrendeistä käydään yhteiskunnallista keskustelua.

1 maaliskuu 2019

Vapaakauppa Chydeniuksesta Trumpiin 28.2.2019

Onko kaupan vapautumisen trendi kääntynyt? Miten EU on toiminut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kaudella? Onko globalisaatiolla tulevaisuutta ilman kaikkien osallisuutta? Miten työmarkkinoiden polarisaatioon tulisi vastata? Onko osallistava kasvu mahdollinen?

30 tammikuu 2019

Faktabaari palkittiin Chydeniuksen avoimuusmitalilla

Anders Chydeniuksen avoimuusmitali on tunnustus kansainvälisesti merkittävästä toiminnasta Chydeniuksen avoimuusperiaatteiden hyväksi, ja se myönnettiin Anders Chydenius-säätiön ja Helsingin Sanomain Säätiön järjestämässä Tietämisen vapauden päivän seminaarissa. Tilaisuus liittyi julkisuusperiaatteen pioneerin Anders Chydeniuksen aikaansaaman painovapausasetuksen (2.12.1766) vuosipäivän viettoon.

3 joulukuu 2018

Disinformaation haaste Itämeren alueella

Disinformaatio on osa mielipidevaikuttamista, joka on näkynyt vaalien ja kansanäänestysten yhteydessä. Informaatiovaikuttamisen laadullinen muutos on näkynyt myös Itämeren alueella. Disinformaatiota on voitava torjua tehokkaasti, mikä ei kuitenkaan saa johtaa sananvapauden rajoittamiseen. Tietämisen vapauden päivän aiheena on tänä vuonna Disinformaation haaste Itämeren alueella.

14 marraskuu 2018