"Hyve ei pelkää päivän sarastusta, ei epäile valoa, ja on vähiten vaarassa kadota silloin kun valo saa vallita."

Julkaisut

Demokratia osana kestävää kehitystä

- Aloite pohjoismaisen demokratiakeskustelun edistämiseksi


Anders Chydenius -säätiön julkaisuja 5
Kirjoittanut Juha Mustonen

Painotalo Välikangas
Kokkola 2020
ISBN 978-952-99519-7-0 (nid.)
ISBN 978-952-99519-8-7 (PDF)
ISSN 1795-5297
Julkaisupäivä 21.8.2020


Anders Chydenius –säätiö yhteistyössä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa haluaa edistää pohjoismaista keskustelua kansanvallan ja kestävän kehityksen yhteydestä pandemian jälkeisen tulevaisuuden rakentamisessa. Tämän johdosta julkaisemme tämän asiamies Juha Mustosen selvityksen.

Lataa kirja pdf-muodossa koneellesi.


Öppenhetsarvet från Chydenius


Den andra december 2010 presenterade redaktör Juha Mustonen stiftelsens nya nätpublikationen i ett seminarium för Informationshetens dag i Helsingfors. Med denna publikation “Öppenhetsarvet från Chydenius – vad gör vi med det i dag?” önskar stiftelsen göra Anders Chydenius och hans tankar kända bland svenskar och finländare.

Informationsfrihetens dag har firats 2007 och 2008 med ett finsksvenskt seminarium i Helsingfors. Båda gångerna har seminarierna haft gästtalare från Sverige som har gett sina synpunkter på diskussioner om offentlighetsprincipen och pressfriheten inom Norden och EU.


Boken ingår anföranden av Niklas Ekdal, tidigare ledarskribent i Dagens Nyheter, och av Cecilia Malmström, tidigare EU-minister i Sverige.

Med anledning av Märkesåret 1809 arrangerades seminariet 2009 i Stockholm i form av ett samarrangemang mellan Anders Chydenius stiftelse, Helsingin Sanomats stiftelse och tidningen Dagens Nyheter. Den här boken ingår anföranden av Johan Hirschfeldt, tidigare justitiekansler och hovrättspresident, Jacob Söderman, vice ordförande i den finska riksdagens grundlagsutskott och Janne Virkkunen, chefredaktör och ordförande i Helsingin Sanomats stiftelse.

På initiativ av Anders Chydenius stiftelse sker firandet i Sverige och Finland den andra december - årsdagen av världens första offentlighetslag, den för Sverige och Finland gemensamma tryckfrihetsförordningen (1766). Denna förordning av kungen Adolf Fredrik ingår som en bilaga i den här boken.

Lataa kirja koneellesi pdf-muodossa.


Suomalaisia vai maailmankansalaisia?

Chydenius, Snellman ja globalisaatio


Anders Chydenius -säätiön julkaisuja 3
Toimittanut Pertti Hyttinen


Art-Print Oy
Kokkola 2007
ISBN 978-952-99519-4-9
ISSN 1795-5297
Julkaisupäivä 9.6.2007


J.V.Snellmanin ajatukset ovat paljolti viitoittaneet itsenäisen Suomen kehitystä kansallisvaltiona ja kansalaisyhteiskuntana. Anders Chydenius taas edustaa valistusta, jossa kosmopoliittisuus ja paikallisuus usein kietoutuivat yhteen. Nämä kaksi Kokkolassakin vaikuttanutta yhteiskunnallista ajattelijaa ja vaikuttajaa antavat lähtökohtia nykyhetken ja tulevaisuuden hahmottamiselle. Mikä on kansallisvaltion tila tänään, ja onko sillä enää sijaa tulevaisuudessa? Mikä on kansallisten arvojen merkitys globaalissa taloudessa? Tuleeko meistä suuryritysten "kansalaisia" vai maailmankansalaisia?

Julkaisu perustuu Snellman 200 -juhlavuoteen liittyneessä "Snellmanilaisen kansallisvaltion globaalit mahdollisuudet" -seminaarissa Kokkolassa 16.6.2006 pidettyihin esitelmiin. Puheenvuorojen julkaiseminen Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuonna tukee ajankohtaista keskustelua kansallisesta identiteetistä ja kansalaisuudesta.

Puheenvuorojen kirjoittajat:
Puhemies Paavo Lipponen (kuvassa)
Professori Pauli Kettunen
Pääjohtaja Asmo Kalpala
Pankinjohtaja Sinikka Salo
Professori Sverker Gustavsson
Toiminnanjohtaja Pauliina Arola
Professori Juha Sihvo

Tilaa kirja osoitteesta asiamies@chydenius.net
Lataa kirja koneellesi pdf-muodossaThe World's First Freedom of Information Act

Anders Chydenius' Legacy Today


Anders Chydenius -säätiön julkaisuja 2
Toimittanut Juha Mustonen
nidottu, 103 s

ISBN 952-99519-2-2
ISBN 952-99519-3-0 (PDF)
ISSN 1795-5297
Art-Print Oy: Kokkola 2006
Julkaisupäivä 1.12.2006


Vuonna 2006 tulee kuluneeksi 240 vuotta maailman ensimmäisen julkisuuslain käyttöönotosta. Juhlajulkaisu sisältää lakitekstin englanninkielisen käännöksen, artikkelin Anders Chydeniuksen ajaman lain syntyvaiheista sekä pyydettyjä puheenvuoroja julkisuusperiaatteen tilasta Suomessa, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti.

Lue kirjan esittely (pdf)
Tilaa kirja osoitteesta asiamies@chydenius.net
Lataa kirja koneellesi PDF-muodossa


Yhteinen vapaus

Anders Chydeniuksen ajatukset nykyajassa


Anders Chydenius –säätiön julkaisuja 1
nidottu, 238 s.

ISSN 1795-5297
ISBN 952-99519-0-6 (nid.)
ISBN 952-99519-1-4 (PDF)
Art-Print Oy: Kokkola 2005
Julkaisupäivä 7.4.2005


Vuonna 2003 tuli kuluneeksi 200 vuotta suomalaisen demokratian edelläkävijän Anders Chydeniuksen (1729-1803) kuolemasta. Tähän julkaisuun on koottu juhlavuoden aikana eri yhteyksiä varten kirjoitettuja artikkeleita ja puheita.

Sisällys:


Tasavallan Presidentti Tarja Halonen
Puhe Anders Chydeniuksen juhlavuoden pääjuhlassa
Kokkolassa 1.3.2003

Juha Manninen
Avoin yhteiskunta – valistusajattelija Anders Chydeniuksen
ajankohtainen perintö

Anders Björck
Anders Chydenius ja avoin yhteiskunta

Gustav Björkstrand
Avoimuus ja vapaus

Pauli Kettunen
Yhteiskunta ohjattavana ja ohjaajana – historiallinen näkökulma

Ilkka Niiniluoto
Vapaus, veljeys, tasa-arvo

Raija Julkunen
Tämän ajan liberalismi

John Vikström
Vapaus ja vastuu. Anders Chydeniuksen filosofia tässä ajassa

Lataa kirja koneellesi pdf-muodossa


Hyve ja markkinatalous


Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn ja Anders Chydenius -säätiön raportti "Hyve ja markkinatalous" ilmestyi 25.9.2003. Raportissa haetaan yhteistä säveltä taloudelliselle ja filosofiselle keskustelulle hyvästä markkinataloudesta. Raportissa käsitellään lisäksi työyhteisöjen arjen kysymyksiä, yrittäjyyden edellytyksiä sekä liike-elämän moraalia ja talouden retoriikkaa.


Taloudellisesta toiminnasta ja hyveestä ei ole totuttu puhumaan samalla kertaa. Taloudellista keskustelua ovat käyneet ekonomistit. Etiikasta, hyvästä elämästä ja hyveestä ovat puhuneet filosofit. Hyve ja markkinatalous -raportissa saatetaan nämä keskustelut yhteen. Raportti pyrkii avaamaan tuoreita ja realistisia näkökulmia ajankohtaiseen keskusteluun hyvinvoinnista, markkinatalouden moraalista, työelämästä, yrittäjyydestä sekä taloudellisen keskustelun retoriikasta.

Raportin ovat kirjoittaneet alojensa huippuasiantuntijat: päätoimittaja Jaakko Elenius, tutkija Ilkka Haavisto, vuorineuvos Gustav von Hertzen, johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen, professori Vesa Kanniainen, filosofi Maija-Riitta Ollila, filosofi Terho Pursiainen ja professori Juha Sihvola.

Lue koko raportti PDF-muodossa.

Linkit


Anders Chydenius

Anders Chydeniuksen kootut teokset

Tutustu Anders Chydeniuksen (1729–1803) koko kirjalliseen tuotantoon. Aineisto on luettavissa alkukielellä, suomennoksena ja osin englanniksi.

Lue lisää