"Hyve ei pelkää päivän sarastusta, ei epäile valoa, ja on vähiten vaarassa kadota silloin kun valo saa vallita."

Säätiön pro gradu -apurahat yliopisto-opiskelijoille haettavana

Anders Chydenius -säätiö julistaa haettavaksi 1000 euron apurahoja pro gradu -opinnäytteiden toteuttamiseen.

Anders Chydeniuksen toimintaa ja kirjoituksia leimaa ennakkoluuloton monipuolisuus. Hän käsitteli mm. elinkeino-, ilmaisu- ja uskonnonvapautta, vapaakauppaa, ihmisoikeuksia, työväestön asemaa ja hallinnon avoimuutta. Nykyaikaisin käsittein ilmaistuna hänen kiinnostuksensa kohteena olivat ennen kaikkea poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset perusoikeudet. Monet näistä kysymyksistä ovat ajankohtaisia tänäkin päivänä.

Apurahoja myönnetään


1) Anders Chydeniusta tai hänen toimintaympäristöään koskevaan historiantutkimukseen.

2) tutkimukseen, joka kohdistuu Anders Chydeniuksen tärkeinä pitämiin kysymyksiin tämän päivän yhteiskunnassa. Etusijalla ovat markkinatalouden vapaus ja vastuu sekä hallinnon avoimuus ja "tietämisen vapaus" (Freedom of information). Tutkimuksen tieteenalaa ei ole rajoitettu.

Apurahoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon on liitettävä tutkimussuunnitelma/aihe-erittely (2-4 sivua) sekä opinnäytetyön ohjaajan lausunto.

Anders Chydenus -säätiön hallitus käsittelee hakemuksia kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa.

Hakemukset tulee toimittaa Anders Chydenius -säätiölle osoitteeseen: PL 567, 67701 Kokkola tai sähköpostilla anu.m.rantamaki(at)jyu.fi. Lisätietoja antaa asiamies Anu Rantamäki, sähköposti: anu.m.rantamaki(at)jyu.fi.

Yksittäisen apurahan määrä on 1000 euroa. Puolet siitä eli 500 euroa maksetaan heti myönteisen päätöksen jälkeen. Toinen puoli maksetaan sen jälkeen, kun työ on tarkastettu ja hyväksytty asianomaisessa yliopistossa.

Apurahan saaneet kutsutaan esittelemään valmis opinnäytetyö säätiön hallituksen kokoukseen.

+

Linkit


Anders Chydenius

Anders Chydeniuksen kootut teokset

Tutustu Anders Chydeniuksen (1729–1803) koko kirjalliseen tuotantoon. Aineisto on luettavissa alkukielellä, suomennoksena ja osin englanniksi.

Lue lisää