"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Finlands starka förespråkare för yttrandefrihet fick ett eget seriealbum

Publicerad: 29.04.2016


Det har inte tidigare funnits någon lättförståelig, populärvetenskaplig publikation som återgett centrala tankar av riksdagsledamot Anders Chydenius (1729-1803) från Karleby. Seriealbumet Det sista talet – Anders Chydenius återkomst avhjälper denna brist och presenterar Chydenius som 1700-talets ledande förespråkare för yttrandefriheten och den individuella friheten. Tack vare Chydenius fick Sverige som det första landet i världen en tryckfrihetsförordning – en lag som avskaffade förhandscensuren för det tryckta ordet. Den ledde till uppkomsten av den fria pressen, ökade trycket att göra förvaltningen genomsynlig samt att utveckla demokratin och medborgarsamhället till ett nordiskt ideal.

+

Idén om frihet ger inte Anders Chydenius ro ens i graven. Världen har inte blivit färdig och den mänskliga individen har inte blivit fri. Därför måste Anders Chydenius stiga upp ur sin grav för att tala en sista gång. Detta tal hör även unga, diginativa Iris, expert på social media. Det slår gnistor och lågor om dialogen mellan Iris och Chydenius. De når ett gemensamt beslut om hur Chydenius arv kan förädlas som ett gemensamt projekt och hur arvet kan föras vidare också till platser där man bara kan drömma om yttrande-, religions- och individuell frihet.


Siiri Viljakka och Lauri Tuomi-Nikula:
DET SISTA TALET – Anders Chydenius Återkomst
https://www.facebook.com/anders.chydenius/

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera