"..en billig skrif- och Tryckfrihet är en af de fastaste grundpelare, som ett fritt Regimente kan äga bestånd uppå: ty annars kunna ... ett fasande mörcker följa innan några Åhr, öfwer hela wår frihets himmel."

Anders Chydenius stiftelse

Anders Chydenius-stiftelsens uppgift att främja debatten om ekonomisk frihet och dess konsekvenser är synnerligen aktuell idag när globaliseringen utmanas från olika håll. Om vi vill bevara ett starkt stöd bland medborgarna för en öppen ekonomi är det viktigt att understryka våra gemensamma värden. I vår tid betonas även Chydenius princip om öppenhet. Den påminner oss om medborgarnas rätt till information om hur den offentliga makten utövas och om medborgarnas rätt att säga sin åsikt i den offentliga debatten. Vi inbjuder alla till diskussion om vad dessa rättigheter innebär idag.

Björn Vikström
Anders Chydenius-stiftelsens styrelseordförande

Anders Chydenius
Samlade skrifter

Läs mera
Anders Chydenius

Anders Chydenius
Samlade skrifter

Läs mera

Nyheter

Demokratinätverk 21: Program för medlemsträff onsdagen den 21 april 2021

Plats: Hanaholmen Zoom
Tid: 10.00-11.45 finsk tid (9.00 – 10.45 CET)

19 april 2021

Kastelholms-samtalen

Den 29 mars kl. 15.00 EEST sänds årets slottssamtal – online på Facebook och YouTube.

29 mars 2021

Anders Chydenius-stiftelen befrämjar den internationella demokratidiskussionen

Anders Chydenius-stiftelsen som har grundats och understöds av Karleby stad, anordnar i dag, torsdagen den 18. Mars ett internationellt seminarium gällande Eus internationella roll när det gäller befrämjande av demokratin. Evenemanget utger en del av den verksamhet som bedrivs inom ramen för det nordiska Demokratinätverk-21-nätverket som bildades på Anders Chydenius-stiftelsens samt Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finlands initiativ. Nätverkets verksamhet understöds även av Finlands utrikesministerium under Finlands ordförandeskap i det Nordiska Ministerrådet

18 mars 2021

Thriving Democracy - EU Action and Partnerships to Sustain Democracy

When: Thursday, 18 March 2021 at 14.00-15.30 CET
Where: online Webex platform

9 mars 2021

Vem kan vi lita på?

Hanaholmens yttrandefrihetsdag ingår den här gången i verksamheten för Demokratinätverk 21. Det svensk-åländsk-finländska nätverket är en samling personer från olika samhällssektorer som har förbundit sig att under året 2021 aktivera och bidra till en konstruktiv diskussion om demokratins framtida utmaningar.

25 januari 2021

Anders Chydenius-priset för främjande av demokratin till Jyrki Katainen och Margot Wallström

Karleby stad utdelade idag med anledning av sitt 400-årsjubileum Anders Chydenius-priset värt 10 000 € till Finlands tidigare statsminister, överombudsman Jyrki Katainen och Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström.

7 december 2020