"..en billig skrif- och Tryckfrihet är en af de fastaste grundpelare, som ett fritt Regimente kan äga bestånd uppå: ty annars kunna ... ett fasande mörcker följa innan några Åhr, öfwer hela wår frihets himmel."

Anders Chydenius stiftelse

Anders Chydenius-stiftelsens uppgift att främja debatten om ekonomisk frihet och dess konsekvenser är synnerligen aktuell idag när globaliseringen utmanas från olika håll. Om vi vill bevara ett starkt stöd bland medborgarna för en öppen ekonomi är det viktigt att understryka våra gemensamma värden. I vår tid betonas även Chydenius princip om öppenhet. Den påminner oss om medborgarnas rätt till information om hur den offentliga makten utövas och om medborgarnas rätt att säga sin åsikt i den offentliga debatten. Vi inbjuder alla till diskussion om vad dessa rättigheter innebär idag.

Björn Vikström
Anders Chydenius-stiftelsens styrelseordförande

Anders Chydenius
Samlade skrifter

Läs mera
Anders Chydenius

Anders Chydenius
Samlade skrifter

Läs mera

Nyheter

Vem kan vi lita på?

Hanaholmens yttrandefrihetsdag ingår den här gången i verksamheten för Demokratinätverk 21. Det svensk-åländsk-finländska nätverket är en samling personer från olika samhällssektorer som har förbundit sig att under året 2021 aktivera och bidra till en konstruktiv diskussion om demokratins framtida utmaningar.

25 januari 2021

Anders Chydenius-priset för främjande av demokratin till Jyrki Katainen och Margot Wallström

Karleby stad utdelade idag med anledning av sitt 400-årsjubileum Anders Chydenius-priset värt 10 000 € till Finlands tidigare statsminister, överombudsman Jyrki Katainen och Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström.

7 december 2020

Demokratinätverk 21-projekt lanseras i samband med utdelningen av Anders Chydenius-priset

Demokratin utmanas idag inte endast av globaliseringen och digitaliseringen utan också av den pågående coronapandemin. Därför behöver vi även i det enligt ett flertal demokratiindex välfungerande Norden ett djuplodande samtal om demokratin, dess utmaningar och möjligheter.

4 december 2020

En demokratirapport uppgjord av Chydenius-stiftelsens ombudsman överlämnades till ministern för nordiskt samarbete

Fredagen den 21 augusti tog Anders Chydenius stiftelsen initiativ till befrämjandet av en diskussion gällande den nordiska demokratin tillsammans med Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland. På fredagen publicerades även rapporten ”Demokratin som en dela av en hållbar utveckling – ett initiativ för att befrämja en diskussion gällande den nordiska demokratin”, uppgjord av Anders Chydenius-stiftelsens ombudsman Juha Mustonen, på både finska och svenska.

21 augusti 2020

Chydeniusseminariet fokuserar på Finlands EU-ordförandeskap

Anders Chydenius frihandelsseminarium äger rum under perioden för Finlands EU-ordförandeskap, när EU kommer att få en ny kommission efter parlamentsvalet. Temat för evenemanget som ordnas i konservatoriets auditorium lördagen 31.8 kl. 13–16 är ”EU:s nya fas – vägen till hållbar tillväxt i Europa”.

4 juli 2019

Migrationen tema för Chydenius-seminariet

Anders Chydenius-frihandelsseminariet arrangeras fredagen den 15 juni i Karleby. Temat för seminariet är ”Fungerar frihandeln? Hotar emigration? Hjälper immigration?”. I seminariet medverkar bl.a. chefdirektören för Finlands Bank Erkki Liikanen, biskop för Borgå stift Björn Vikström, utrikeshandelsminister Anne-Mari Virolainen, riksdagsledamot Jutta Urpilainen, SOK:s fältchef Arttu Laine, ordföranden för Vasa universitets styrelse Johnny Åkerholm, chefen för Migrationsinstitutet Tuomas Martikainen och SEF:s forskare Matti Sarvimäki. Seminariet öppnas av stadsdirektör Stina Mattila och för slutorden står direktören för Karleby universitetscenter Chydenius Tanja Risikko.

1 juni 2018