"..en billig skrif- och Tryckfrihet är en af de fastaste grundpelare, som ett fritt Regimente kan äga bestånd uppå: ty annars kunna ... ett fasande mörcker följa innan några Åhr, öfwer hela wår frihets himmel."

Anders Chydenius stiftelse

Anders Chydenius-stiftelsens uppgift att främja debatten om ekonomisk frihet och dess konsekvenser är synnerligen aktuell idag när globaliseringen utmanas från olika håll. Om vi vill bevara ett starkt stöd bland medborgarna för en öppen ekonomi är det viktigt att understryka våra gemensamma värden. I vår tid betonas även Chydenius princip om öppenhet. Den påminner oss om medborgarnas rätt till information om hur den offentliga makten utövas och om medborgarnas rätt att säga sin åsikt i den offentliga debatten. Vi inbjuder alla till diskussion om vad dessa rättigheter innebär idag.

Björn Vikström
Anders Chydenius-stiftelsens styrelseordförande

Anders Chydenius
Samlade skrifter

Läs mera
Anders Chydenius

Anders Chydenius
Samlade skrifter

Läs mera

Nyheter

Chydenius-medalj för det nordiska nätverket EDMO NORDIS som försvarar demokratin

– Idag den 2 december firar vi 255-årsjubileum för den nordiska offentlighetsprincipen då tryckfrihetsförordningen som drevs igenom av Anders Chydenius trädde i kraft den 2 december 1766. I samband med Informationsfrihetsdagens seminarium har Chydeniusmedaljen ofta tilldelats som ett erkännande för ”internationellt betydelsefullt arbete för öppenhetsprincipen i Chydenius anda”, konstaterade Björn Vikström, styrelseordförande för Anders Chydenius-stiftelsen.

2 december 2021

Nordisk demokratidag

Online | 2.12.2021 13:00 - 15:00

16 november 2021

Samtal om demokratiskt engagemang – boklansering och tankeverkstad

I ett brett samarbete mellan flera organisationer och röster på och utanför Åland ordnar Ålands fredsinstitut på den internationella demokratidagen den 15 september kl. 13.00-16.45 i foajén på Alandica

1 september 2021

Chydenius-seminariet i Karleby 7.8.2021

Seminariet är Anders Chydenius-stiftelsens 20 års jubileumsseminarium och en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Seminariet arrangeras av Anders Chydenius stiftelse i samarbete med Karleby stad, Karleby universitetscenter Chydenius och Demokratinätverk 21.

7 augusti 2021

”Inkluderande städer – nyckeln till inkluderande tillväxt?”

Bakgrundsmaterial till Chydenius-seminariet i Karleby 7.8.2021

2 augusti 2021

Nordiska Chydenius-seminariet diskuterar inkluderande städer och tillväxt

Årets Chydenius-seminarium arrangeras lördag 7 augusti (kl. 13-17). Temat är ”Inkluderande städer – nyckeln till inkluderande tillväxt?”. I år utgör seminariet en del av Anders Chydenius-stiftelsens 20-årsjubileumsår och en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Det är också möjligt att delta virtuellt i det tvåspråkiga och simultantolkade seminariet – både från Finland och Sverige.

6 juli 2021