"..en billig skrif- och Tryckfrihet är en af de fastaste grundpelare, som ett fritt Regimente kan äga bestånd uppå: ty annars kunna ... ett fasande mörcker följa innan några Åhr, öfwer hela wår frihets himmel."

Anders Chydenius stiftelse

Anders Chydenius-stiftelsens uppgift att främja debatten om ekonomisk frihet och dess konsekvenser är synnerligen aktuell idag när globaliseringen utmanas från olika håll. Om vi vill bevara ett starkt stöd bland medborgarna för en öppen ekonomi är det viktigt att understryka våra gemensamma värden. I vår tid betonas även Chydenius princip om öppenhet. Den påminner oss om medborgarnas rätt till information om hur den offentliga makten utövas och om medborgarnas rätt att säga sin åsikt i den offentliga debatten. Vi inbjuder alla till diskussion om vad dessa rättigheter innebär idag.

Erkki Liikanen
Anders Chydenius-stiftelsens styrelseordförande

Anders Chydenius
Samlade skrifter

Läs mera
Anders Chydenius

Anders Chydenius
Samlade skrifter

Läs mera

Nyheter

Migrationen tema för Chydenius-seminariet

Anders Chydenius-frihandelsseminariet arrangeras fredagen den 15 juni i Karleby. Temat för seminariet är ”Fungerar frihandeln? Hotar emigration? Hjälper immigration?”. I seminariet medverkar bl.a. chefdirektören för Finlands Bank Erkki Liikanen, biskop för Borgå stift Björn Vikström, utrikeshandelsminister Anne-Mari Virolainen, riksdagsledamot Jutta Urpilainen, SOK:s fältchef Arttu Laine, ordföranden för Vasa universitets styrelse Johnny Åkerholm, chefen för Migrationsinstitutet Tuomas Martikainen och SEF:s forskare Matti Sarvimäki. Seminariet öppnas av stadsdirektör Stina Mattila och för slutorden står direktören för Karleby universitetscenter Chydenius Tanja Risikko.

1 juni 2018

Erkki Liikanen till ordförande för stiftelsens styrelse

Anders Chydenius - stiftelsens årsmöte valde den 28 februari nya personer till stiftelsens styrelse. Chefdirektör Erkki Liikanen, chefredaktör Kaius Niemi och biskop Björn Vikström valdes i stället för Gustav Björkstrand, Asmo Kalpala och Krister Ståhlberg, som stod i tur att avgå. I stället för Antti Isotalus valdes den nya stadsdirektören Stina Mattila för Karleby stad.

10 mars 2017

Sverige och Finland firar Tryckfrihetsförordningen på goda grunder

På goda grunder firar både Sverige och Finland i år att Tryckfrihetsförordningen från 1766 fyller 250 år. När beslutet fattades var det unikt, först i världen. Det låg dessutom helt i linje med de tankar och idéer som upplysningstiden fött. Tankar om individens rätt och samhällets roll för andra än de besuttna, skriver Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, PO.

12 december 2016

Utställningen Tryckfrihet 250 år öppnas i Riksdagsbiblioteket

Utställningen Tryckfriheten 250 år visas på Riksdagsbiblioteket 21.9-15.10.2016.

Vid riksdagen i Stockholm 1766 stiftades den mest liberala tryckfrihetsförordning den dåtida världen sett.

20 september 2016

Utställningen Tryckfriheten 250 år på Finlands biblioteksmuseum

Utställningen ”Tryckfriheten 250 år” visas på Finlands biblioteksmuseum 29.6.-11.8.2016.

29 juni 2016

Finlands starka förespråkare för yttrandefrihet fick ett eget seriealbum

Det har inte tidigare funnits någon lättförståelig, populärvetenskaplig publikation som återgett centrala tankar av riksdagsledamot Anders Chydenius (1729-1803) från Karleby. Seriealbumet Det sista talet – Anders Chydenius återkomst avhjälper denna brist och presenterar Chydenius som 1700-talets ledande förespråkare för yttrandefriheten och den individuella friheten.

29 april 2016