"..en billig skrif- och Tryckfrihet är en af de fastaste grundpelare, som ett fritt Regimente kan äga bestånd uppå: ty annars kunna ... ett fasande mörcker följa innan några Åhr, öfwer hela wår frihets himmel."

Anders Chydenius stiftelse

Anders Chydenius-stiftelsens uppgift att främja debatten om ekonomisk frihet och dess konsekvenser är synnerligen aktuell idag när globaliseringen utmanas från olika håll. Om vi vill bevara ett starkt stöd bland medborgarna för en öppen ekonomi är det viktigt att understryka våra gemensamma värden. I vår tid betonas även Chydenius princip om öppenhet. Den påminner oss om medborgarnas rätt till information om hur den offentliga makten utövas och om medborgarnas rätt att säga sin åsikt i den offentliga debatten. Vi inbjuder alla till diskussion om vad dessa rättigheter innebär idag.

Björn Vikström
Anders Chydenius-stiftelsens styrelseordförande

Anders Chydenius
Samlade skrifter

Läs mera
Anders Chydenius

Anders Chydenius
Samlade skrifter

Läs mera

Nyheter

Chydenius-medaljen till journalisten Anna-Lena Laurén för hennes orubbliga arbete som informationsförmedlare

Journalisten Anna-Lena Laurén tilldelas Anders Chydenius-medaljen 2023 för sitt oförvägna, orubbliga och oförtrutna arbete för att bygga och upprätthålla broar för tillförlitlig information mellan Ryssland och Norden.

1 joulukuu 2023

Chydenius-seminariet söker svar på bristen på arbetskrafts och expertis

Chydenius-seminariet i Karleby arrangeras fredag 30.6 (kl. 12.30 – 16) i Karleby stadshus, i Karlebysalen. Seminariets rubrik är ”Ett skriande behov av arbetare – lösningar istället för förundran.”

16 toukokuu 2023

Pro gradu-stipendier för universitetsstuderande

Anders Chydenius stiftelse lediganslår härmed stipendier 1000 euro att sökas för avhandling pro gradu.

15 tammikuu 2023

Nordisk demokratidag: Digitalisering och demokrati

Fredagen den 2 december kl. 13.00-16.00 är du välkommen till Nordisk demokratidag för att diskutera temat digitalisering och demokrati.

20 lokakuu 2022

Chydenius-seminariet diskuterar säkerhet och framtidens energitillgångar

Chydenius-seminariet i Karleby arrangeras fredagen 1.7. kl. 12 – 15 vid Karleby stadshus, i Karlebysalen. Temat är ”Framtiden, geopolitiken och energiframtiden i Europa”.

27 kesäkuu 2022

Chydenius-medalj för det nordiska nätverket EDMO NORDIS som försvarar demokratin

– Idag den 2 december firar vi 255-årsjubileum för den nordiska offentlighetsprincipen då tryckfrihetsförordningen som drevs igenom av Anders Chydenius trädde i kraft den 2 december 1766. I samband med Informationsfrihetsdagens seminarium har Chydeniusmedaljen ofta tilldelats som ett erkännande för ”internationellt betydelsefullt arbete för öppenhetsprincipen i Chydenius anda”, konstaterade Björn Vikström, styrelseordförande för Anders Chydenius-stiftelsen.

2 joulukuu 2021