"Dygden fruchtar ej för dagen: Misstänker aldrig ljuset, och befarar aldra minst äfwentyr då det får blifwa rådande."

Stiftelse

Anders Chydenius -stiftelsen har grundats av Karleby stad och understödsföreningen rf. för Chydenius-Institutet och dess hemort är Karleby, Finland.

Syftet med stiftelsen är att utgående från Anders Chydenius` idéer och tradition främja debatten om den fria ekonomin och dess följder, stöda den vetenskapliga forskningen som riktar sig till detta samt påverka beslutsfattandet som rör dessa genom att lägga vikt vid de etiska värderingarna.

Stiftelsen styrelse


Till stiftelsen styrelse hör som ordförande Erkki Liikanen samt som medlemmar Sverker Gustavsson (vice-ordförande), Kristiina Kouros, Arttu Laine, Raimo Sailas, Aino Sallinen, Stina Mattila, Kaius Niemi samt Björn Vikström.

Ombud för stiftelsen är Juha Mustonen.

Länkar


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera