"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

”Inkluderande städer – nyckeln till inkluderande tillväxt?”

Publicerad: 02.08.2021


Bakgrundsmaterial till Chydenius-seminariet i Karleby 7.8.2021


De här samlade skrifter utgör bakgrundsmaterialet till Chydenius-seminariet i Karleby 2021. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist har bidragit med en skriftlig hälsning till detta bakgrundsmaterial. Även Finlands justitieministerium och kommunförbund, Rädda barnen-förbundet på Åland samt de österbottniska landskapsdirektörerna inkommer med skriftliga hälsningar.

Årets Chydenius-seminarium i Karleby arrangeras lördagen den 7 augusti. Temat är ”Inkluderande städer – nyckeln till inkluderande tillväxt?”. I år utgör seminariet en del av Anders Chydenius-stiftelsens 20-årsjubileum, en del av Demokratinätverk 21 –projektet och en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Demokratinätverk 21 är ett samarbetsprojekt mellan Finland, Sverige och Åland. Därför utlovas ett nordiskt seminarium som diskuterar inkluderande städer som nyckeln till inkluderande tillväxt, speciellt i Kvarkenområdet.

Finländska samhällsdebattörer är bl. a EU-kommissionär Jutta Urpilainen, näringsminister Mika Lintilä, ordförande för riksdagens framtidsutskott Joakim Strand, tidigare chefdirektör för Finlands Bank Erkki Liikanen samt ordförande för Karlebys stadsfullmäktige Tiina Isotalus. Svenska samhällsdebattörer är bl. a tidigare utrikesminister Margot Wallström, ordförande för Sveriges riksdags konstitutionsutskott Karin Enström och medlem av europeiska regionkommittén Åsa Ågren Wikström. Vasa universitets styrelseordförande Johnny Åkerholm, universitetsdirektör för Umeå universitet Hans Wiklund, forskardoktor vid Vasa universitet Hanna-Kaisa Pernaa och projektforskare vid Åbo Akademi Kenneth Nordberg bidrar med akademisk sakkunskap till diskussionen.

Huvudarrangörer för seminariet är Karleby stad, Karleby universitetscenter Chydenius och Anders Chydenius-stiftelsen. Medarrangörer är Österbottens handelskammare, Andelslaget KPO, Mellersta Österbottens Andelsbank, tidningen Keskipohjanmaa samt i år även Demokratinätverk 21, utrikesministeriet, justitieministeriet och Kvarkenrådet. Varmt välkomna till seminariet: www.chydenius.fi/seminaari

Juha Mustonen, Anders Chydenius -stiftelse
Henrik Huldén, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera