"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Chydenius-medalj för det nordiska nätverket EDMO NORDIS som försvarar demokratin

Publicerad: 02.12.2021


– Idag den 2 december firar vi 255-årsjubileum för den nordiska offentlighetsprincipen då tryckfrihetsförordningen som drevs igenom av Anders Chydenius trädde i kraft den 2 december 1766. I samband med Informationsfrihetsdagens seminarium har Chydeniusmedaljen ofta tilldelats som ett erkännande för ”internationellt betydelsefullt arbete för öppenhetsprincipen i Chydenius anda”, konstaterade Björn Vikström, styrelseordförande för Anders Chydenius-stiftelsen.

I år tilldelades medaljen i samband med Nordiska demokratidagen som anordnades av Anders Chydenius-stiftelsen och Hanaholmens kulturcentrum. Seminariet var samtidigt en avslutning på det finsk-åländska-svenska Demokratinätverket 21 som fick ekonomiskt stöd av utrikesministeriet som en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet (2021).

– Demokrati och delaktighet har varit viktiga teman under det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Jag anser att det är värdefullt att det finska, svenska och åländska civilsamhället har bildat ett nätverk för att främja den nordiska debatten om demokrati, avtackade minister Thomas Blomqvist Demokratinätverk 21 för dess insats. – Demokratinätverk 21 har skapat nordiska kontakter som jag hoppas kommer att bidra till en fortsatt och fördjupad demokratidebatt i Norden. Mitt i alla utmaningar i den digitala eran ser jag att det finns ett starkt behov för den här typen av verksamhet, tillade ministern.

Chydeniusmedaljen tilldelades nätverket EDMO NORDIS (Nordic Observatory for Digital Media and Information Disorders). I motiveringarna anges att nätverket representerar en positiv förnyelse av det nordiska samarbetet för att möta aktuella demokratiutmaningar. Det anses vara ett utmärkt exempel på det civila samhällets initiativförmåga som behövs för förnyelsen av det nordiska informationssamhället. Nätverket som lanserades i år består av bl.a. representanter för Avoin yhteiskunta ry:s Faktabaari (FI) och Källkritikbyrån (SE) som båda deltagit i nätverkets verksamhet. Tillsammans med sina norska och danska partners har de skapat ett nätverk med fokus på att följa digitala medier och informationsstörningar som en del av det europeiska nätverket (European Digital Media Observatory, EDMO) inom området.

– Jag vill tacka Chydenius-stiftelsen för denna stora ära, och på EDMO NORDIS vägnar vill jag uttrycka vårt engagemang för att främja arvet av transparens och ansvarighet som Chydenius-medaljen representerar, sa professor Anja Bechmann, chefsutredare för NORDIS, efter att ha tagit emot medaljen.

– Tilliten är fortfarande hög i de nordiska välfärdsstaterna, men i ett tidevarv där våra digitala liv utspelar sig i ett informationslandskap format av algoritmer och datadriven digital kommunikation blir Chydenius arv av transparens och ansvarighet allt viktigare. Genom forskning, faktagranskning och genom att stärka medborgarnas egenmakt genom bättre digitala medie- och informationskompetens samt genom att samarbeta över hela Norden, kommer NORDIS att sträva efter att leva upp till detta arv.

Tidigare utmärkelser för öppen innovation, internationella organisationer, undersökande journalistik och medborgarorganisationer

Chydeniusmedaljen tilldelades i år ett nordiskt samarbetsnätverk som försvarar demokratin. – Under Demokratinätverket 21:s verksamhetsår har Anders Chydenius-stiftelsen som mål att stödja nordiska samarbetsinitiativ som bidrar till större demokrati, säger Björn Vikström.

Den första Chydenius-medaljen tilldelades Linus Torvalds, utvecklaren av Linux-operativsystemet, som belönades för att ha främjat öppna innovationer. Medaljen har tidigare delats ut två gånger till pådrivare inom internationella organisationer: OSSE:s medierepresentant Miklos Haraszt som främjat offentlighetslagstiftning i Östeuropa och UNESCO:s generaldirektör Irina Bokova som belönats för sin roll i UNESCO:s yttrandefrihetsarbete. Utmärkelsen har också gått till undersökande journalistik och ekonomijournalisten Jyri Hänninen och tv-journalisten Minna Knus-Galán som belönades för sitt arbete med att främja offentlighet i samband med kapitalflöden. Under tidigare år har medborgarorganisationer som främjat införandet av lobbyregister och jobbat med faktagranskning belönats.

Anders Chydenius-stiftelsen fattar beslut om tilldelning av medaljerna. Enligt styrelseordförande Björn Vikström vill stiftelsen främja en debatt om transparens som tar hänsyn till försvaret av demokratiska friheter och demokratin från störningar.

Juha Mustonen
Ombud, Anders Chydenius stiftelse
Tel: 040 356 3782
https://www.chydenius.net
(at)ChydeniusFound

Anja Bechmann
Coordinator to EDMO NORDIS
Professor, DATALAB, Center for Digital Social Research, Aarhus University
(+45) 51335138
anjabechmann(at)cc.au.dk
datalab.au.dk/nordis
(at)NordisHub

+


Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera