"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Migrationen tema för Chydenius-seminariet

Publicerad: 01.06.2018


-Anders Chydenius stiftelsens uppgift är att främja diskussion om den ökade frihandeln och följderna av den. I år diskuteras å ena sidan frihandelns framtid och dess betydelse för det allmänna goda och å andra sidan huruvida Finland hotas av emigration och huruvida immigrationen kunde erbjuda en lösning. Migration lämpar sig som ett tema för Pride-veckoslutet i Karleby, när tolerans och likvärdighet diskuteras på bredare front, konstaterar Juha Mustonen som är ombudsman för Anders Chydenius stiftelse.

Arvet efter Chydenius

Huvudarrangörer för seminariet är Anders Chydenius stiftelse, Karleby stad och Karleby universitetscenter Chydenius. Karleby stad och Garantiföreningen för Chydenius-Institutet grundade stiftelsen 2001 för att värna om arvet efter kyrkoherden och lantdagsmannen Anders Chydenius.

-Karleby stad och universitetscentret är viktiga partner för stiftelsen. I anslutning till seminariet kommer stiftelsen att plantera ett kunskapens och visdomens träd i Brita Marias park som invigs i Karleby i september. Stiftelsen ingår ett avtal med universitetscentret om ansvaret för den elektroniska versionen av Chydenius samlade skrifter. Dessutom diskuterar vi teman för temaåret 2020 tillsammans med församlingarnas representanter, berättar Mustonen.

Seminarieprogrammet och anmälning (på finska)

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera