"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Chydenius-seminariet söker svar på bristen på arbetskrafts och expertis

Publicerad: 16.05.2023


Chydenius-seminariet i Karleby arrangeras fredag 30.6 (kl. 12.30 – 16) i Karleby stadshus, i Karlebysalen. Seminariets rubrik är ”Ett skriande behov av arbetare – lösningar istället för förundran.”

- Årets tema är bristen på arbetare och expertis i arbetslivet och vi tangerar temat på ett lösningsorienterat sätt. Vi utmanar varje talare att föreslå konkreta lösningar eller att dela med sig av positiva erfarenheter till problemet som berör såväl nationellt som regionalt, säker Anders Chydenius-stiftelsens ombudsperson Anu Rantamäki.

Karina Jutila, direktör för E2 Forskning presenterar resultat från forskning om hur Finland kan locka till sig internationella experter. Björn Vikström, ordförande för Anders Chydenius-stiftelsens styrelse tangerar diskussionen ur ett tolerans- och interaktionsperspektiv. Rektor Minna Martikainen presenterar Vasa universitets lösningar på bristen på expertis. Diskussionen leds av Tiina Ojutkangas från Hilla Group-koncernen.

Seminariets första del avslutas med paneldiskussionen ”Internationella experters erfarenheter från Karleby”. Diskussionen leds av Francesca Cuccinotta, direktör för internationella ärenden vid Centria yrkeshögskola. Studerande Fabrice Awa, b]Fabrice Awa, Jiachen Dong, Gellert Szarvas och Sofia Behluli, sakkunnig inom internationella etableringstjänster, delar med sig av sina erfarenheter.

Seminariets andra del inleds med att Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen belyser hur bristen på arbetskraft påverkar ekonomiska tillväxtmöjligheter, finansieringen av välfärdsnationen och pensionssystemets hållbarhet. Riksdagsledamot Janne Jukkola bidrar med riksdagens hälsning i sitt kommenterande inlägg. Avslutningsvis får vi höra hur Andelslaget KPO har bemött bristen på arbetskraft och expertis.

Seminariet öppnas av stadsdirektör Stina Mattila. Marko Aittola, direktör för Karleby universitetscenter Chydenius, summerar seminariet i ett avslutande inlägg. Seminariets huvudarrangörer är Karleby stad, Karleby universitetscenter Chydenius och Anders Chydenius-stiftelsen i samarbete med Andelslaget KPO, Mellersta Österbottens Andelsbank, Hilla Group och Österbottens Handelskammare. I år medverkar också Vasa universitetsstiftelse och Vasa universitetssällskap som samarbetsparter.

Seminariet är gratis och öppet för allmänheten. Anmälan görs senast 27.6 på adressen www.chydenius.fi/seminaari.

Program.

Tilläggsinformation:
Anu Rantamäki, ombudsperson
Anders Chydenius stiftelsen
tfn. 040-8247012, anu.m.rantamaki(at)jyu.fi

+

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera