"Friheten i en nation består intet deruti Ständers Fulmächtige få handla efter godtycko utan deruti at Nations lius binder händerna på dem at de ei får sielfs waldas."

Chydenius-seminariet i Karleby 7.8.2021

Publicerad: 07.08.2021


Seminariet är Anders Chydenius-stiftelsens 20 års jubileumsseminarium och en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.Seminariet arrangeras av Anders Chydenius stiftelse i samarbete med Karleby stad, Karleby universitetscenter Chydenius och Demokratinätverk 21.

Fotos Anne Yrjänä

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Nyheter


Anders Chydenius

Anders Chydenius Samlade skrifter

Läs mera