"Kansakunnan vapaus ei ole sitä, että säätyjen valtuutetut saavat toimia mielivaltaisesti, vaan sitä, että kansakunnan valistuneisuus sitoo heidän kätensä niin, että he eivät ryhdy omavaltaisiksi."

Vuosikokous valitsi Erkki Liikasen puheenjohtajaksi ja Björn Vikströmin varapuheenjohtajaksi

Julkaistu: 28.02.2018


Anders Chydenius -säätiön hallituksen vuosikokous valitsi kolme hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudelle. Talouselämän edustajana Arttu Laine valittiin jatkokaudelle. Kesäkuun kokouksessa hallitustyöskentelyn aloittavat lisäksi kulttuurivaikuttaja Leif Jakobsson ja Vaasan yliopiston hallitusta johtava Johnny Åkerholm.

Hallitus kiitti hallitustyöskentelystä poisjäänyttä professori Sverker Gustavssonia ja ex-valtiosihteeri Raimo Sailasta pitkäaikaisesta panoksesta säätiön hyväksi. Hallituksessa jatkavat ihmisoikeusjuristi Kristiina Kouros, pääjohtaja Erkki Liikanen, kaupunginjohtaja Stina Mattila, päätoimittaja Kaius Niemi, emeritarehtori Aino Sallinen ja piispa Björn Vikström.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa Erkki Liikanen. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Björn Vikström. Taustansa puolesta he edustavat monipuolisesti kirkkoherra ja valtiopäivämies Anders Chydeniuksen elämäntyön eri puolia.

Vuosikokous hyväksyi myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä talousarvion ja toimintasuunnitelman, jotka löytyvät säätiön verkkosivuilta. Vapaakauppaseminaari ja tietämisen vapauden seminaari ovat jatkossakin keskeisiä toimintamuotoja.

Vuosikokousseminaari syventyi muuttoliikkeeseen


Vuosikokouksen yhteydessä pidettiin seminaari, jonka aiheena oli "Maahanmuutto - maastamuutto". Ajatuksena oli arvioida rinnakkain Suomeen kohdistuvia ja Suomesta ulos suuntautuvia muuttovirtoja - mitä ei ole tehty riittävän syvällisesti Suomessa - sekä tarkastella näiden muuttovirtojen kansantaloudellisia vaikutuksia. Keskustelua alustivat Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtaja Tuomas Martikainen ja VATT:n johtava tutkija Matti Sarvimäki. Aihevalinnan taustalla oli teeman ajankohtaisuuden lisäksi Anders Chydeniuksen kiinnostus maastamuuttoa kohtaan.

+

Tärkeänä pidettiin kaupungistumisen megatrendiä, joka näkyy myös kansainvälisten muuttoliikkeiden kohdistumisessa. Kiinnostavaa oli se havainto, ettei työperäinen maastamuutto Suomesta heijastele suoraan työmarkkinoidemme tilannetta. Esimerkiksi laman aikainen työttömyys ei saanut suomalaisia hakemaan työtä Suomen ulkopuolelta siinä määrin kuin olisi voinut olettaa: kotimaassa asumisen arvostuksella ja hyvinvointivaltion turvaverkoilla voi nähdä oman merkityksensä. Kotipaikkaan kiinnittymisellä on yhteys myös maastamuuttoon liittyvään tilapäisyyteen: paluumuutto takaisin Suomeen on merkittävää.

Keskustelussa korostettiin myös pyrkimystä pitkäaikaisten taloudellisten vaikutusten arviointiin, tarkasteltiin siirtolaisuuden ja pakolaisuuden eroja sekä pohdittiin tasaisen ja suunnitelmallisen maahanmuuton mahdollisia etuja - verrattuna laajoihin ja yllätyksellisiin muuttosykäyksiin, joiden hallinnassa voi olla enemmän haasteita.

+

Uutiset


Anders Chydenius

Anders Chydeniuksen kootut teokset

Tutustu Anders Chydeniuksen (1729–1803) koko kirjalliseen tuotantoon. Aineisto on luettavissa alkukielellä, suomennoksena ja osin englanniksi.

Lue lisää