"Kansakunnan vapaus ei ole sitä, että säätyjen valtuutetut saavat toimia mielivaltaisesti, vaan sitä, että kansakunnan valistuneisuus sitoo heidän kätensä niin, että he eivät ryhdy omavaltaisiksi."

Tar­ja Ha­lo­nen aloit­taa ”Mi­nun Chy­de­niuk­seni” -vi­deoiden sar­jan

Julkaistu: 19.06.2018


Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Anders Chydenius-säätiö toteuttavat yhteistyössä sarjan lyhyitä videoita ”Minun Chydeniukseni” -teeman alla. Tarkoitus on, että Anders Chydeniukseen ja hänen perintöönsä eri tavoin kosketuksissa olevat ihmiset esittävät videolla hänestä jonkin ajatuksen omasta näkökulmastaan lähtien.

Sarjan aloittaa presidentti Tarja Halosen puheenvuoro. Halonenhan oli puhujana ensimmäisessä nykymuotoisessa Chydenius-seminaarissa 2009, ja hän myös aikanaan teki esityksen Anders Chydeniuksen koottujen teosten toteuttamisesta.

Katso tästä presidentti Tarja Halosen video.

Uusia jaksoja on jo kuvattu, ja sarja täydentyy vähitellen Anders Chydeniuksesta kertovilla nettisivuilla: anders.chydenius.fi

Uutiset


Anders Chydenius

Anders Chydeniuksen kootut teokset

Tutustu Anders Chydeniuksen (1729–1803) koko kirjalliseen tuotantoon. Aineisto on luettavissa alkukielellä, suomennoksena ja osin englanniksi.

Lue lisää