"Kansakunnan vapaus ei ole sitä, että säätyjen valtuutetut saavat toimia mielivaltaisesti, vaan sitä, että kansakunnan valistuneisuus sitoo heidän kätensä niin, että he eivät ryhdy omavaltaisiksi."

Faktabaari palkittiin Chydeniuksen avoimuusmitalilla

Julkaistu: 03.12.2018


Anders Chydeniuksen avoimuusmitali on tunnustus kansainvälisesti merkittävästä toiminnasta Chydeniuksen avoimuusperiaatteiden hyväksi, ja se myönnettiin Anders Chydenius-säätiön ja Helsingin Sanomain Säätiön järjestämässä Tietämisen vapauden päivän seminaarissa. Tilaisuus liittyi julkisuusperiaatteen pioneerin Anders Chydeniuksen aikaansaaman painovapausasetuksen (2.12.1766) vuosipäivän viettoon.

Anders Chydenius -säätiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Liikanen ja varapuheenjohtaja Björn Vikström toteavat perusteluina, että Avoin Yhteiskunta ry:n ylläpitämä Faktabaari on estänyt perättömän tiedon käyttöä vaikuttamistoiminnassa ja tukenut avointa yhteiskuntaa ja faktapohjaista julkista keskustelua Suomessa ja Euroopassa sekä viimeisen viiden vuoden aikana järjestettyjen vaalien yhteydessä toteutetun faktantarkistuspalvelun avulla että faktantarkastustoimijoiden eurooppalaisen yhteistyön edistämisen kautta.

+

Vuonna 2014 perustettu Faktabaari on verkossa toimiva joukkoistamista hyödyntävä faktantarkistuspalvelu. Se on poliittisesti sitoutumaton ja kaikille avoin kansalaispalvelu, jota on tähän asti toimitettu pitkälti vapaaehtoisvoimin. Palvelun tavoitteena on varmistaa, että tärkeitä yhteiskunnallisia keskusteluja käytäisiin paikkaansa pitävien tietojen pohjalta. Sen kohteena ovat olleet niin EU:n parlamenttivaalit, eduskuntavaalit, kuntavaalit kuin presidentinvaalit. Niiden yhteydessä palvelu on korjannut julkisuudessa esiintyneitä virheellisiä tietoja ja väitteitä, tehnyt mediakasvatus ja koulutustyötä sekä osallistanut yleisöä joukkoistamishankkeilla.

“Olemme otettuja tunnustuksesta faktantarkastustyötämme ja väärällä tiedolla vaikuttamisen torjumistoimia kohtaan tulevan vaalisuman alla”, Faktabaarin isäntänä toimiva Mikko Salo kiittää.

“Pidämme erityisen hienona, että palkinnon perusteluna oli työmme kansainvälinen ulottuvuus. Tarkastelemme informaatiovaikuttamista myös ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä ja osallistumme eurooppalaiseen yhteistyöhön esimerkiksi vuonna 2018 Euroopan komission itsenäisenä neuvonantajana korkean tason asiantuntijatyöryhmässä. Haluamme jakaa tunnustuksen kuitenkin kaikkien avoimuutta, kriittistä ajattelua ja osallistumista teoillaan edistävien nykyisten ja tulevien yhteistyökumppaneittemme kanssa. Avoin yhteiskunta tarvitsee meitä kaikkia – baari on auki”, Salo toteaa uudistumistyötä digitaalisten haasteiden kanssa paraikaa tekevän Faktabaarin henkilökunnan puolesta.

Aikaisemmat mitalit avoimille innovaatioille, kansainvälisten järjestöjen toiminnalle, tutkivalle journalismille ja lobbausrekisteriä ajaville järjestöille:

Viime vuonna Open Knowledge Finland ry ja ProCom Viestinnän ammattilaiset ry palkittiin kansainvälisiä lobbausrekisterikäytäntöjä koskevan keskustelun edistämisestä. Edellisellä kerralla saajana oli tutkiva journalismi, kun taloustoimittaja Jyri Hänninen ja TV-toimittaja Minna Knus-Galán palkittiin työstään pääomavirtojen julkisuuden edistämiseen kansainvälisesti merkittävällä tavalla.

Ensimmäinen Chydeniuksen avoimuusmitali on myönnetty Linux-käyttöjärjestelmän kehittäjälle Linus Torvaldsille, joka palkittiin avointen innovaatioiden edistämisestä. Mitali on aiemmin myönnetty kaksi kertaa kansainvälisten järjestöjen vaikuttajille: Etyjin mediavaltuutettu Miklos Harasztille, jonka ansiot liittyvät julkisuuslainsäädännön edistämiseen Itä-Euroopassa, sekä Unescon pääjohtaja Irina Bokovalle, joka palkittiin roolistaan Unescon sananvapaustyön johtamisessa.

Mitalien myöntämisestä olivat päättäneet Anders Chydenius -säätiö ja Chydenius-instituutin kannatusyhdistys. Anders Chydenius -säätiö haluaa edistää sekä sananvapautta, julkisuusperiaatetta että vastuullista tiedonvälitystä.

Lisätietoja:
www.chydenius.net/painovapaus


Uutiset


Anders Chydenius

Anders Chydeniuksen kootut teokset

Tutustu Anders Chydeniuksen (1729–1803) koko kirjalliseen tuotantoon. Aineisto on luettavissa alkukielellä, suomennoksena ja osin englanniksi.

Lue lisää