"Kansakunnan vapaus ei ole sitä, että säätyjen valtuutetut saavat toimia mielivaltaisesti, vaan sitä, että kansakunnan valistuneisuus sitoo heidän kätensä niin, että he eivät ryhdy omavaltaisiksi."

Chydenius-mitali demokratiaa puolustavalle pohjoismaiselle verkostolle EDMO NORDIS

Julkaistu: 02.12.2021


”Tänään 2. joulukuuta vietämme pohjoismaisen julkisuusperiaatteen 255. vuosipäivää, koska Chydeniuksen aikaansaama painovapausasetus astui voimaan 2.12.1766. Tietämisen vapauden päivän seminaareissa on usein myönnetty Chydenius-mitali, joka on tunnustus ”kansainvälisesti merkittävästä toiminnasta Chydeniuksen avoimuusperiaatteiden hyväksi”, totesi Anders Chydenius –säätiön hallituksen puheenjohtaja Björn Vikström.

Vuoden 2021 mitali luovutettiin Anders Chydenius –säätiön ja Hanasaaren kulttuurikeskuksen johdolla järjestetyssä ”Pohjoismaisessa demokratiapäivässä”. Seminaari päätti suomalais-ahvenanmaalais-ruotsalaisen Demokratiaverkosto 21:n toiminnan, jota ulkoministeriö tuki taloudellisti osana Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa (2021).

- Demokratia ja osallisuus on ollut tärkeä teema Suomen puheenjohtajuudessa Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Pidän arvokkaana, että suomalainen, ruotsalainen ja ahvenanmaalainen kansalaisyhteiskunta on verkostoitunut edistämään pohjoismaista demokratiakeskustelua, ministeri Thomas Blomqvist kiitti Demokratiaverkosto 21 –toiminnasta. ”Demokratiaverkosto 21 on synnyttänyt pohjoismaisia yhteyksiä, joiden toivoisin tukevan pohjoismaisen demokratiakeskustelun jatkumista ja syventymistä. Digitaalisen ajan haasteiden keskellä näen vahvaa tilausta tämän kaltaiselle toiminnalle”, ministeri lisäsi.

Chydeniuksen avoimuusmitali luovutettiin EDMO NORDIS –verkostolle (Nordic observatory for digital media and information disorders). Perusteluissa todetaan, että verkosto edustaa pohjoismaisen yhteistyön myönteistä uudistumista vastaamaan ajankohtaisiin demokratiahaasteisiin. Sen todettiin olevan erinomainen esimerkki pohjoismaisen informaatioyhteiskunnan päivittämisen kannalta tarpeellisesta kansalaisyhteiskunnan aloitteellisuudesta. Tänä vuonna lanseerattua verkostoa ovat olleet perustamassa mm. Demokratiaverkosto 21 –toiminnassa mukana olleet Avoin yhteiskunta ry:n Faktabaarin (FI) ja Källkritikbyrån (SE) edustajat. Yhdessä norjalaisten ja tanskalaisten kumppaneiden kanssa ne ovat perustaneet digitaalisen median ja informaatiohäiriöiden observointiin keskittyneen verkoston, joka toimii osana alan eurooppalaista verkostoa (European Digital Media Observatory, EDMO).

- Kiitän Chydenius-säätiötä tästä suuresta kunniasta ja haluan EDMO NORDISin puolesta todeta, että olemme sitoutuneita Chydenius-mitalin edustaman läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden perinnön edistämiseen, NORDISin tutkija ja professori Anja Bechmann sanoi ottaessaan mitalin vastaan.

- Luottamus on edelleen vahvalla tasolla pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa, mutta aikana, jolloin digitaalinen elämämme tapahtuu algoritmien ja dataohjatun digitaalisen viestinnän muovaamassa tietomaisemassa, Chydenius-perinnön läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden merkitys korostuu entisestään. Me pyrimme edistämään tätä perintöä tutkimuksen, faktantarkistuksen ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien avulla vahvistamalla heidän digitaalista media- ja informaatiolukutaitoaan sekä tekemällä yhteistyötä Pohjoismaissa.

Aikaisemmat mitalit avoimille innovaatioille, kansainvälisille järjestöille, tutkivalle journalismille ja kansalaisjärjestöille

Chydenius-mitali myönnettiin tänä vuonna demokratiaa puolustavalle pohjoismaiselle yhteistyöverkostolle. ”Demokratiaverkosto 21:n toimintavuonna Anders Chydenius –säätiön tavoitteena on tukea demokratian tukemista koskevia pohjoismaisen yhteistyön aloitteita”, Björn Vikström toteaa.

Ensimmäinen Chydeniuksen avoimuusmitali on myönnetty Linux-käyttöjärjestelmän kehittäjälle Linus Torvaldsille, joka palkittiin avointen innovaatioiden edistämisestä. Mitali on aiemmin myönnetty kaksi kertaa kansainvälisten järjestöjen vaikuttajille: Etyjin mediavaltuutettu Miklos Harasztille, jonka ansiot liittyvät julkisuuslainsäädännön edistämiseen Itä-Euroopassa, sekä Unescon pääjohtaja Irina Bokovalle, joka palkittiin roolistaan Unescon sananvapaustyön johtamisessa. Yhtenä vuonna saajana on ollut oli tutkiva journalismi, kun taloustoimittaja Jyri Hänninen ja TV-toimittaja Minna Knus-Galán palkittiin työstään pääomavirtojen julkisuuden edistämisessä. Edellisinä vuosina saajana oli lobbausrekisteriä ja faktantarkastustyötä edistäviä kansalaisjärjestöjä.

Mitalien myöntämisestä päätti Anders Chydenius –säätiö. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Björn Vikströmin mukaan Anders Chydenius -säätiö haluaa edistää avoimuuskeskustelua, joka pyrkii huomioimaan demokraattisten vapauksien vaalimisen ja demokratian puolustamisen häiriöiltä.

Lisätietoja:

Juha Mustonen
Asiamies, Anders Chydenius-säätiö
+358 40 356 3782
https://www.chydenius.net
(at)ChydeniusFound

Anja Bechmann
Coordinator to EDMO NORDIS
Professor, DATALAB, Center for Digital Social Research, Aarhus University
(+45) 51335138
anjabechmann(at)cc.au.dk
datalab.au.dk/nordis
(at)NordisHub

+

Nordic Observatory for Digital Media and Information Disorder (NORDIS) on tutkijoiden ja faktantarkastajien konsortio Tanskasta, Norjasta, Ruotsista ja Suomesta.


Uutiset


Anders Chydenius

Anders Chydeniuksen kootut teokset

Tutustu Anders Chydeniuksen (1729–1803) koko kirjalliseen tuotantoon. Aineisto on luettavissa alkukielellä, suomennoksena ja osin englanniksi.

Lue lisää