"Kansakunnan vapaus ei ole sitä, että säätyjen valtuutetut saavat toimia mielivaltaisesti, vaan sitä, että kansakunnan valistuneisuus sitoo heidän kätensä niin, että he eivät ryhdy omavaltaisiksi."

Antti Isotaluksen elämäntyöstä – Chydeniuksen arvojen vaaliminen Kokkolassa

Julkaistu: 28.06.2024


Anders Chydenius -säätiön Emerituspuheenjohtaja Gustav Björkstrandin puhe Kokkolan Chydenius-seminaarissa 28.6.2024.

Arvoisat Anders Chydenius-seminaarin osanottajat
Värderade deltagare i Anders Chydenius-seminariet

Minua on pyydetty Chydenius-säätiön emerituspuheenjohtajana lausumaan muutaman sana Antti Isotaluksen merkityksestä Anders Chydeniuksen arvojen vaalijana. Ajankohta on tähän mitä sopivin. Vaikeaan sairauteen menehtynyt Isotalus olisi kesällä täyttänyt 75 vuotta ja Kokkolassa järjestetystä ensimmäisestä kansainvälisestä talousseminaarista on kulunut 30 vuotta. Tänään meillä on hyvä syy arvioida ja kiittää Isotalusta hänen tärkeästä panoksestaan Chydeniuksen arvojen vaalijana. Jag har blivit uppmanad att i egenskap av en mångårig ordförande i Chydenius-stiftelsen säga några minnesord om Antti Isotalus betydelse när det gällt att lyfta fram och värna Anders Chydenius grundläggande värden.

+

Kun Antti Isotalus vuonna 1991 valittiin Kokkolan kaupunginjohtajaksi, hänellä oli jo mittava ura takanaan kunnallispolitiikassa ja ulkoasianministeriössä Suomessa ja ulkomailla. Suomen nuori pääministeri Esko Aho oli osallistunut Sveitsissä järjestettyyn Maailman Talousforumiin. Kokemastaan innostuneena Aho tiedusteli Isotalukselta, voitaisiinko Kokkolassa järjestää samantyyppinen kansainvälinen tapahtuma. Isotalus oli heti valmis tarttumaan haasteeseen ja valtioneuvoston avustuksella kokoonnuttiin kaksipäiväiseen seminaariin heinäkuussa 1994. Siihen osallistui n. 150 kansainvälisesti ja kansallisesti johtavaa talouselämän, politiikan, diplomatian ja taloustieteen asiantuntijaa. Mukana olivat mm. eläkkeelle siirtynyt Mauno Koivisto, EU-komission puheenjohtaja Jacques Delors, valtioneuvostosta useita ministereitä Ahon lisäksi, Yhdysvalloista varakauppaministeri, Venäjältä varapääministeri, OECD:n kabinettipäällikkö, ABB:n pääjohtaja sekä johtavat suomalaiset talouselämän vaikuttajat kuten mm. Jukka Härmälä, Matti Sundberg, Jyrki Juusela ja Jorma Ollila.

För 30 år sedan ordnades ett internationellt betydande ekonomiskt seminarium i Karleby på dåvarande statsminister Esko Ahos initiativ och med Antti Isotalus aktiva stöd. I seminariet deltog ledande representanter från EU-kommissionen, OECD, USA, Sovjetunionen och den finländska eliten när det gällde politik, ekonomi och näringsliv. Tyvärr visade det sig inte möjligt att fortsätta med liknande seminarier på samma höga nivå. Efter ett längre uppehåll har seminarier i ekonomi dock ordnats årligen med ledande nationella ekonomiska experter som deltagare och med framstående internationella sakkunniga som föreläsare och deltagare i paneldebatterna. Det har varit till stort gagn för ekonomin och näringslivet i regionen.

Chydenius vaikutti ratkaisevasti maailman ensimmäisen painovapausasetuksen syntymiseen vuonna 1766. Talousseminaarien lisäksi Chydenius-säätiö järjesti myös vuosittain sananvapausseminaareja Helsingissä joulukuun alussa yhteistyössä muun muassa Helsingin Sanomien säätiön kanssa. Teema on erittäin tärkeä demokratian edistämisen ja ihmisoikeuksien kannalta, ei vähiten uudessa kiristyneessä maailmantilanteessa. Näihin seminaareihin on kutsuttu parhaita asiantuntijoita Suomesta, Ruotsista ja Euroopan unionista.

Isotalus värnade därtill om att göra Anders Chydenius hela litterära produktion tillgänglig i en textkritisk version med vetenskapliga kommentarer av ett tjugotal experter. Resultatet blev Samlade skrifter, Kootut teokset ja Anticipating the Wealth of Nations. Säätiön tärkeimpiä tavoitteita Chydeniuksen arvojen tunnetuksi tekemisessä oli julkaista koko hänen tuotantonsa tekstikriittisenä versiona ja kommentein varustettuina kolmella kielellä. Työ kesti 10 vuotta ja maksoi 1 600 000 euroa, josta opetus- ja kulttuuriministeriö maksoi noin puolet ja toisesta puolesta vastasivat Kokkolan kaupunki, elinkeinoelämä, pankit, säätiöt Suomessa ja Ruotsissa sekä monet yritykset. Varsinaisen työn tekivät toimittajat Maren Jonasson ja Pertti Hyttinen Chydenius-Instituutin kannatusyhdistyksen ja Kokkolan yliopistokeskuksen avustuksella. Tänään Chydeniuksen koko tuotanto käsittäen yli 6 000 sivua on digitalisoitu ja on maailmanlaajuisesti kaikkien käytettävissä. Sen merkitystä Chydeniuksen arvojen vaalimisessa ei voi yliarvostaa.

Utöver seminarierna i ekonomi och yttrandefrihet och utgivningen av Chydenius litterära produktion skedde en viktig satsning i anslutning till att 250 år förflutit sedan Anders Chydenius fick den svenska riksdagen att godkänna världens första tryckfrihetsförordning år 1766. Stiftelsens ombudsman Juha Mustonen var med stöd av Antti Isotalus speciellt aktiv när det gällde att få till stånd yttrandefrihetsjubileet. Riksdagarna i Sverige och Finland ordnade på stiftelsens initiativ speciella seminarier kring jubileet. Ännu viktigare var att Unesco placerade sitt stora internationella seminarium World Press Freedom Day i Finlandiahuset i Helsingfors med 1 000 deltagare från omkring 100 länder.

Chydeniuksen arvot olivat säätiön ehdotuksesta keskeisesti esillä myös Unescon järjestämässä World Press Freedom Day kansainvälisessä tapahtumassa Finlandiatalossa 2- 4 toukokuuta 2016. Tapahtumaan osallistui n. 1 000 henkeä yli sadasta maasta. Mm. Unescon pääjohtaja Irina Bokova ja presidentti Tarja Halonen korostivat puheenvuoroissaan Anders Chydeniuksen merkitystä maailman ensimmäisen sananvapauslainsäädännön läpiviemisessä. Vaikka sananvapauslainsäädäntö vielä odottaa toteutumistaan monissa maissa ja on alituisessa vaarassa tulla poistetuksi niistä maista, joissa se on hyväksytty, se on kiistatta demokraattisten maiden tärkeimpiä peruspylväitä. Tämän lisäksi eduskunnat Suomessa ja Ruotsissa järjestivät seminaareita eduskunnissa juhlavuoden kunniaksi ja julkaisivat laajat n. 700 sivua pituiset selvitykset sananvapaudesta ja sen merkityksestä suomeksi, ruotsiksi ja englannin kielellä: Sananvapaus 250 vuotta, Fritt ord 250 år, Press Freedom 250 Years.

Tietenkin on niin, että Antti Isotalus ei osallistunut kaikkeen tähän toimintaan mutta hän mahdollisti sen. Hän antoi vapauden toimia Chydeniuksen hengessä ja sai huumorilla ja hyvillä henkilökontakteillaan ihmiset innostumaan ja tulemaan mukaan toimintaan. On mielenkiintoista, että johtavat tieteen edustajat, poliitikot ja muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän vaikuttajat ovat osallistuneet säännöllisesti seminaareihin. Näin Isotalus vaali ja kehitti niitä arvoja, joita Chydenius piti tärkeimpinä: vapaus, avoimuus, demokratia ja ihmisoikeudet. Hyvät kuulijat! Missä olisimme tänään ilman Antti Isotaluksen myötävaikutusta ja aktiivista panosta Chydeniuksen tärkeiden arvojen vaalimisessa?

Naturligtvis kunde Antti Isotalus inte aktivt bidra till att allt detta kunde förverkligas i Anders Chydenius anda. Han hade ju som stadsdirektör många andra strängar på sin lyra. Det han gjorde var att han lyckades engagera ledande personer inom vetenskap, näringsliv, politik och mänskliga rättigheter till aktiviteter i Chydenius anda. Budskapet nådde inte bara vår region, vårt land och Norden utan hela världen genom att Chydenius produktion och tankar vann spridning över hela världen och finns tillgängliga för alla i digital form långt in i framtiden.

Nousemme kunnioittamaan Antti Isotaluksen toimintaa Anders Chydeniuksen arvojen vaalimisessa hiljaisella hetkellä. Vi reser oss för att hedra Antti Isotalus gärning i Anders Chydenius anda med en tyst minut.

Gustav Björkstrand, emerituspuheenjohtaja, Anders Chydenius -säätiö
+
Kuva Anne Yrjänä

Uutiset


Anders Chydenius

Anders Chydeniuksen kootut teokset

Tutustu Anders Chydeniuksen (1729–1803) koko kirjalliseen tuotantoon. Aineisto on luettavissa alkukielellä, suomennoksena ja osin englanniksi.

Lue lisää