"Kansakunnan vapaus ei ole sitä, että säätyjen valtuutetut saavat toimia mielivaltaisesti, vaan sitä, että kansakunnan valistuneisuus sitoo heidän kätensä niin, että he eivät ryhdy omavaltaisiksi."

Anders Chydenius -säätiön hallitus myönsi pro gradu -apurahoja

Julkaistu: 30.06.2023


Anders Chydenius -säätiön hallitus myönsi kesäkokouksessaan 1 000 euron pro gradu -apurahat Alexis Vartiaiselle ja Anna Tikkalalle.

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijalle Alexis Vartiaiselle myönnetään Anders Chydenius –säätiön vuoden 2023 pro gradu –apuraha tutkimuksen ”Yritysvastuu yhtiömuotoisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa” tekemiseen.

Perustelut: Pro gradu –työn aihepiirit, kuten liiketoiminnan vastuullisuus ja epäeettinen voitontavoittelu sekä lainsäädännön epäkohdat ja harmaat alueet, muistuttavat läheisesti niitä teemoja, joita Anders Chydenius aikanaan piti tärkeinä ja joita hän käsitteli monipuolisesti kirjoituksissaan. Lain sallima, mutta samalla epäeettinen voitontavoittelu ja taloudellisen voiton maksimoiminen tilanteessa, jossa kärsijöinä yksilötasolla ovat heikoimmassa asemassa olevat, on aihe, joka mitä todennäköisimmin olisi inspiroinut myös Anders Chydeniusta kastamaan sulkakynäänsä musteeseen.

Vaasan yliopiston viestinnän ja markkinoinnin akateemisessa yksikössä opiskelevalle Anna Tikkalalle myönnetään Anders Chydenius –säätiön vuoden 2023 pro gradu –apuraha tutkimuksen ” Vaurastumisen diskurssit – Sijoittamiseen liittyvien uutisten, blogien ja kommentoijien näkemykset vaurastumisesta” tekemiseen.

Perustelut: Tutkimusaihe käsittelee yhtä keskeistä edellytystä talouden uudistumiselle ja kehittymiselle. Suomi on innovatiivinen maa, mutta Suomessa syntyy kovin vähän yritystoimintaa uusille, nopeasti kasvaville aloille. Uusien toimintojen kehittäminen on kovin riskialtista, ja se edellyttää riskien ottoon pystyviä sijoittajia. Tämä on selvä pullonkaula meillä. Vaikka tilanne on parantunut, Suomessa on edelleen yksityisen riskirahoituksen tarjonta hyvin rajoittunutta verrattuna muihin pohjois- ja yleensä kehittyneisiin maihin. Ilmapiiri Suomessa ei tue vaurastumista, ja tämä tutkimus voi osaltaan identifioida tämän taustalla olevia syitä.

Anders Chydenius -säätiön pro gradu -apurahoja voi hakea ympäri vuoden. Hallitus käsittelee hakemuksia seuraavan kerran 1.12. Apurahoja myönnetään
1) Anders Chydeniusta tai hänen toimintaympäristöään koskevaan historiantutkimukseen.
2) tutkimukseen, joka kohdistuu Anders Chydeniuksen tärkeinä pitämiin kysymyksiin tämän päivän yhteiskunnassa. Etusijalla ovat markkinatalouden vapaus ja vastuu sekä hallinnon avoimuus ja "tietämisen vapaus" (Freedom of information). Tutkimuksen tieteenalaa ei ole rajoitettu.


Lisätietoja apurahahausta: www.chydenius.net/saatio/stipendit

Uutiset


Anders Chydenius

Anders Chydeniuksen kootut teokset

Tutustu Anders Chydeniuksen (1729–1803) koko kirjalliseen tuotantoon. Aineisto on luettavissa alkukielellä, suomennoksena ja osin englanniksi.

Lue lisää