på svenska | in englishLyhyesti
Artikkelit
Linkit


Tausta ja tarkoitus
Organisaatio
Rahoitus
Tukijat
Press


Yleistä
Tapahtumat
Julkaisut
Kootut teokset
Stipendit
Toimintakertomukset
Lisätietoa jatkossa?Anders Chydenius
- säätiö
PL 567
67700 Kokkola
Puh. (06) 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Säätiön keskeisimmät haasteet vuonna 2014 ovat Chydeniuksen koottujen teosten julkistamisen jatkaminen, Anders Chydenius -vapaakauppaseminaarin järjestäminen kuudetta kertaa, tietämisen vapauden päivän seminaarin järjestäminen kahdeksatta kertaa sekä painovapauden 250-vuotisjuhlavuoden (2016) valmistelun jatkaminen.

1. Anders Chydeniuksen tunnetuksi tekeminen

Säätiö pyrkii tekemään Chydeniusta tunnetuksi sekä Suomessa että ulkomailla tilaisuuksien, julkaisujen ja tiedotusvälineiden avulla.
Säätiö tekee tunnetuksi Chydeniuksen roolia päätöksenteon avoimuuden ja asiakirjajulkisuuden kansainvälisenä uranuurtajana. Toimintavuonna säätiö jatkaa suomalais-ruotsalaisen "tietämisen vapauden päivän" viettämistä Ruotsi-Suomen painovapausasetuksen (2.12.1766) vuosipäivänä. Painovapauden 250-vuotisjuhlavuoden ”Chydenius 2016 – Vapaa Sana 250 vuotta” valmistelussa säätiö jatkaa yhteistyötä Helsingin Sanomain Säätiön, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosihankkeen sekä Suomen ja Ruotsin eduskuntien ja ministeriöiden kanssa.

Säätiö pitää esillä Chydeniuksen roolia klassisen liberalismin uranuurtajana, "Pohjolan Adam Smithinä". Toimintavuonna säätiö järjestää Anders Chydenius -vapaakauppaseminaarin, joka käsittelee Suomen ja EU:n talouskehitystä ”chydeniaanisen liberalismin” hengessä. Säätiön tavoitteena on vakiinnuttaa seminaarin asema tunnettuna talouspoliittisen keskustelun kesäfoorumina.

2. Tieteellisen työn tukeminen ja kootut teokset

Säätiö tukee tavoitteitaan edistävää tieteellistä työtä. Vuonna 2014 keskeisin hanke tieteellisen työn tukemisessa on Anders Chydeniuksen koottujen teosten tieteellinen toimitustyö. Säätiö jatkaa hanketta Anders Chydeniuksen koottujen teosten julkaisemiseksi niin alkukielellä, suomenkielisenä käännöksenä kuin englanninkielisenä valikoimana. Julkaisutyö palvelee sekä tutkimusta että sitä yleistä kiinnostusta, jota Chydeniuksen ajatuksia kohtaan on niin Suomessa, Ruotsissa kuin eri puolilla maailmaa.

Kyseessä on merkittävä kansalliskirjallisuuden julkaisutyö. Säätiö toteuttaa hankkeen vuosina 2006–2015 yhteistyössä Jyväskylän yliopiston/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Chydenius-instituutin kannatusyhdistyksen kanssa. Säätiö jatkaa yksityisen rahoituksen hakemista yhteensä 1 440 000 euron kustannusarviolle. Säätiö osallistuu ennakkotilausten hankkimiseen suomen- ja ruotsinkielisille teossarjoille. Hankkeen toteutumista seuraa ohjausryhmä ja toimitustyötä tukee toimituskunta, joita johtaa säätiön hallituksen puheenjohtaja.

Toimintavuonna säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2015 apurahat pro gradu -opinnäytteiden toteuttamiseen.

3. Julkaisutoiminta

Säätiö jatkaa Chydeniuksen koottujen teosten alkukielisen sarjan ja suomenkielisen käännössarjan julkaisemista vuosien 2014–15 aikana. Englanninkielinen kirja (Routledge) ilmestyi syksyllä 2011. Alkukielisen edition (Svenska Litteratursällskapet i Finland rf) ja suomenkielisen kirjasarjan (Edita) ensimmäinen nide julkaistiin 2012 ja toinen nide 2013.
Säätiö jatkaa aikaisempien julkaisujensa jakelua yhteistyökumppaneille.

4. Seminaarit

Kokkolan vapaakauppaseminaariperinteen alkamisesta tulee toimintavuonna kuluneeksi 20 vuotta, kun valtioneuvosto järjesti ensimmäisen seminaarin Suomen liityttyä Euroopan talousalueeseen (ETA) vuonna 1994. Juhlavuoden kunniaksi vapaakauppaseminaariin tavoitellaan kansainvälistä puhujaa.
Säätiön tavoitteena on järjestää Anders Chydenius –vapaakauppaseminaari Kokkolassa lauantaina 28.6.2014. Pyrkimyksenä on jatkaa yhteistyötä Kokkolan kaupungin, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Pohjanmaan kauppakamarin, Keskipohjanmaa-lehden, Österbottens Tidning -lehden, Osuuskauppa KPOn ja Keski-Pohjanmaan Osuuspankkiliiton kanssa.

Tavoitteena on järjestää Helsingissä tiistaina 2.12.2014 tietämisen vapauden päivän seminaari.  Pyrkimyksenä on jatkaa yhteistyötä Konstsamfundetin ja Helsingin Sanomain Säätiön kanssa.

5. Tiedotus, yhteistyö ja verkostoituminen

Säätiö käyttää kotisivuja ensisijaisena tiedotus- ja julkaisukanavanaan. Lisäksi säätiö tiedottaa tiedotusvälineille toiminnastaan ja kannanotoistaan. Säätiö jatkaa yhteistyötä Chydeniuksen taloudelliseen, yhteiskunnallisen ja alueelliseen toimintaan liittyvien kumppaneiden kanssa.

6. Varainhankinta

Verohallituksen myöntämä verovähennysoikeus säätiön saamille lahjoituksille on luonut edellytykset varainhankinnan jatkamiselle vuosina 2012–2016. Yleisten pääomalahjoitusten lisäksi tavoitteena on hankkia tiettyihin toiminnallisiin kohteisiin osoitettuja lahjoituksia siten, että vuoden toimintakuluja voidaan kattaa avustuksilla.

7. Hallinto

Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään 20.2.2014. Hallitus pitää toimintavuonna kaksi muuta kokousta: yhden kesäkuussa Kokkolassa (28.6.) ja yhden joulukuussa Helsingissä (2.12.). Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tekee säätiön kanssa yhteistyötä taloushallinnossa. Asiamies vastaa hallinnon käytännön asioista. 

  Hae