på svenska | in englishLyhyesti
Artikkelit
Linkit


Tausta ja tarkoitus
Organisaatio
Rahoitus
Tukijat
Press


Yleistä
Tapahtumat
Julkaisut
Kootut teokset
Stipendit
Toimintakertomukset
Lisätietoa jatkossa?Anders Chydenius
- säätiö
PL 567
67700 Kokkola
Puh. (06) 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Säätiön keskeisimmät haasteet vuonna 2016 ovat painovapauden 250-vuotisjuhlavuoden vietto, Chydeniuksen koottujen teosten julkistamisen loppuunsaattaminen, Anders Chydenius -vapaakauppaseminaarin järjestäminen kahdeksatta kertaa, tietämisen vapauden päivän seminaarin järjestäminen kymmenettä kertaa.

1. Anders Chydeniuksen tunnetuksi tekeminen

Säätiö pyrkii tekemään Chydeniusta tunnetuksi sekä Suomessa että ulkomailla tilaisuuksien, julkaisujen ja tiedotusvälineiden avulla.
Säätiö tekee tunnetuksi Chydeniuksen roolia päätöksenteon avoimuuden ja asiakirjajulkisuuden kansainvälisenä uranuurtajana. Toimintavuonna säätiö jatkaa suomalais-ruotsalaisen "tietämisen vapauden päivän" viettämistä Ruotsi-Suomen painovapausasetuksen (2.12.1766) vuosipäivänä. Kun asetuksen voimaanastumisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi neljännesvuosituhat, on tarkoitus viettää pohjoismaisen julkisuusperiaatteen 250-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden viettoa koordinoi 250-valtuuskunta, jonka säätiö perusti vuonna 2014 Helsingin Sanomain Säätiön kanssa.

Säätiö pitää esillä Chydeniuksen roolia klassisen liberalismin uranuurtajana, "Pohjolan Adam Smithinä". Toimintavuonna säätiö järjestää Anders Chydenius -vapaakauppaseminaarin, joka käsittelee Suomen ja EU:n talouskehitystä ”chydeniaanisen liberalismin” hengessä. Säätiön tavoitteena on vakiinnuttaa seminaarin asema tunnettuna talouspoliittisen keskustelun kesäfoorumina.

2. Tieteellisen työn tukeminen ja kootut teokset

Säätiö tukee tavoitteitaan edistävää tieteellistä työtä. Vuonna 2016 keskeisin hanke tieteellisen työn tukemisessa on Anders Chydeniuksen koottujen teosten tieteellinen toimitustyö. Säätiö saattaa loppuun hankkeensa Anders Chydeniuksen koottujen teosten julkaisemiseksi niin alkukielellä, suomenkielisenä käännöksenä kuin englanninkielisenä valikoimana. Julkaisutyö palvelee sekä tutkimusta että sitä yleistä kiinnostusta, jota Chydeniuksen ajatuksia kohtaan on niin Suomessa, Ruotsissa kuin eri puolilla maailmaa.

Kyseessä on merkittävä kansalliskirjallisuuden julkaisutyö. Säätiö on toteuttanut hankkeen vuosina 2006–2016 yhteistyössä Jyväskylän yliopiston/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Chydenius-instituutin kannatusyhdistyksen kanssa. Säätiö jatkaa yksityisen rahoituksen hakemista yhteensä 1 566 500 euron kustannusarviolle. Säätiö osallistuu ennakkotilausten hankkimiseen suomen- ja ruotsinkielisille teossarjoille. Hankkeen toteutumista seuraa ohjausryhmä ja toimitustyötä tukee toimituskunta, joita johtaa säätiön hallituksen puheenjohtaja.

Toimintavuonna säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2017 apurahojen myöntämisestä pro gradu -opinnäytteiden toteuttamiseen. 250-juhlavuonna säätiö myös päättää palkinnoista Suomalaiseen kirjoituskilpailuun osallistuville oppilaille.
3. Julkaisutoiminta

Säätiö loppuunsaattaa Chydeniuksen koottujen teosten alkukielisen edition (Svenska Litteratursällskapet i Finland rf) ja suomenkielisen käännössarjan (Edita) julkaisemisen vuoden 2016 aikana. Englanninkielinen kirja (Routledge) ilmestyi syksyllä 2011. Säätiö jatkaa aikaisempien julkaisujensa jakelua yhteistyökumppaneille.

4. Seminaarit

Säätiön tavoitteena on järjestää Anders Chydenius –vapaakauppaseminaari Kokkolassa lauantaina 18.6.2016. Pyrkimyksenä on jatkaa yhteistyötä Kokkolan kaupungin, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Pohjanmaan kauppakamarin, Keskipohjanmaa-lehden, Österbottens Tidning -lehden, Osuuskauppa KPOn, Keski-Pohjanmaan Osuuspankkiliiton ja Merenkurkunneuvoston kanssa.
Tavoitteena on järjestää Helsingissä torstaina 1.12.2016 tietämisen vapauden päivän seminaari. Pyrkimyksenä on järjestää seminaari yhteistyössä Konstsamfundetin, Helsingin Sanomain Säätiön ja 250-valtuuskunnan kanssa.

5. 250-juhlavuoden vietto

Säätiön hallitus kuuluvat säätiöiden perustamaan 250-valtuuskuntaan, jonka tehtävänä on pohjoismaisen julkisuusperiaatteen 250-vuotisjuhlavuoden (2016) valmistelun ja viestinnän koordinointi. Säätiön hallituksen puheenjohtaja ja asiamies toimivat 250-valtuuskunnan toisena puheenjohtajana ja sihteerinä yhteistyössä Helsingin Sanomain Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja asiamiehen kanssa.

Valtuuskunnan on tarkoitus pitää vuoden 2016 aikana kaksi kokousta. Valtuuskunta osallistuu Suomen pohjoismaisen puheenjohtajuusvuoden (2016) tapahtumien, Unescon Maailman lehdistönvapauden päivän konferenssin (3.5.2016), Suomen ja Ruotsin eduskuntien juhlavuositapahtumien sekä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden (2017) valmisteluun. Yhteistyötä tehdään myös Suomen ulkomaanedustustojen kanssa.

250-juhlavuodesta tiedotetaan verkkosivulla www.painovapaus250.fi. Opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä säätiö osallistuu Maailman lehdistönvapauden päivän 2016 kansainvälisen konferenssin valmistelutyöryhmään. Säätiö osallistuu konferenssin oheistapahtuman järjestämiseen Helsingissä (2.5.2016).

6. Tiedotus, yhteistyö ja verkostoituminen

Säätiö käyttää kotisivuja ensisijaisena tiedotus- ja julkaisukanavanaan. Lisäksi säätiö tiedottaa tiedotusvälineille toiminnastaan ja kannanotoistaan. Säätiö jatkaa yhteistyötä Chydeniuksen taloudelliseen, yhteiskunnallisen ja alueelliseen toimintaan liittyvien kumppaneiden kanssa.
Säätiö jatkaa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsenenä ja osallistuu 1.10.2016 vietettävän Säätiöpäivän viettoon.

7. Varainhankinta

Verohallituksen myöntämä verovähennysoikeus säätiön saamille lahjoituksille on luonut edellytykset varainhankinnan jatkamiselle vuosina 2012–2016. Yleisten pääomalahjoitusten lisäksi tavoitteena on hankkia tiettyihin toiminnallisiin kohteisiin osoitettuja lahjoituksia siten, että vuoden toimintakuluja voidaan kattaa avustuksilla.

8. Hallinto

Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään 19.2.2016. Hallitus pitää toimintavuonna kaksi muuta kokousta: yhden kesäkuussa Kokkolassa (18.6.) ja yhden joulukuussa Helsingissä (1.12.). Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tekee säätiön kanssa yhteistyötä taloushallinnossa. Asiamies vastaa hallinnon käytännön asioista.

 

  Hae