på svenska | in englishLyhyesti
Artikkelit
Linkit


Tausta ja tarkoitus
Organisaatio
Rahoitus
Tukijat
Press


Yleistä
Tapahtumat
Julkaisut
Kootut teokset
Stipendit
Toimintakertomukset
Lisätietoa jatkossa?Anders Chydenius
- säätiö
PL 567
67700 Kokkola
Puh. (06) 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Säätiön keskeisimmät haasteet vuonna 2015 ovat Chydeniuksen koottujen teosten julkistamisen jatkaminen, Anders Chydenius -vapaakauppaseminaarin järjestäminen seitsemättä kertaa, tietämisen vapauden päivän seminaarin järjestäminen yhdeksättä kertaa sekä pohjoismaisen julkisuusperiaatteen 250-vuotisjuhlavuoden (2016) valmistelun jatkaminen.

1. Anders Chydeniuksen tunnetuksi tekeminen

Säätiö pyrkii tekemään Chydeniusta tunnetuksi sekä Suomessa että ulkomailla tilaisuuksien, julkaisujen ja tiedotusvälineiden avulla.
Säätiö tekee tunnetuksi Chydeniuksen roolia päätöksenteon avoimuuden ja asiakirjajulkisuuden kansainvälisenä uranuurtajana. Toimintavuonna säätiö jatkaa suomalais-ruotsalaisen "tietämisen vapauden päivän" viettämistä Ruotsi-Suomen painovapausasetuksen (2.12.1766) vuosipäivänä. Kun asetuksen voimaanastumisesta tulee kuluneeksi neljännesvuosituhat, vuonna 2016 on tarkoitus viettää pohjoismaisen julkisuusperiaatteen 250-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden valmistelua koordinoi 250-valtuuskunta, jonka säätiö perusti vuonna 2014 Helsingin Sanomain Säätiön kanssa.

Säätiö pitää esillä Chydeniuksen roolia klassisen liberalismin uranuurtajana, "Pohjolan Adam Smithinä". Toimintavuonna säätiö järjestää Anders Chydenius -vapaakauppaseminaarin, joka käsittelee Suomen ja EU:n talouskehitystä ”chydeniaanisen liberalismin” hengessä. Säätiön tavoitteena on vakiinnuttaa seminaarin asema tunnettuna talouspoliittisen keskustelun kesäfoorumina. Vuoden 2015 vapaakauppaseminaarin yhteydessä vietetään myös Chydeniuksen taloudellista liberalismia käsittelevän pääteoksen ("Kansallinen voitto", 1765) julkaisemisen 250-vuotisjuhlaa.
Kokkolan ja muiden Pohjanlahden kaupunkien tapulioikeuksien saamisen 250-merkkivuoden kunniaksi säätiö tukee museotiestatuksen hakemista Chydeniuksen linjaamalle tielle Kaarlelan pappilasta kohti sisämaata.


2. Tieteellisen työn tukeminen ja kootut teokset

Säätiö tukee tavoitteitaan edistävää tieteellistä työtä. Vuonna 2015 keskeisin hanke tieteellisen työn tukemisessa on Anders Chydeniuksen koottujen teosten tieteellinen toimitustyö. Säätiö jatkaa hanketta Anders Chydeniuksen koottujen teosten julkaisemiseksi niin alkukielellä, suomenkielisenä käännöksenä kuin englanninkielisenä valikoimana. Julkaisutyö palvelee sekä tutkimusta että sitä yleistä kiinnostusta, jota Chydeniuksen ajatuksia kohtaan on niin Suomessa, Ruotsissa kuin eri puolilla maailmaa.

Kyseessä on merkittävä kansalliskirjallisuuden julkaisutyö. Säätiö toteuttaa hankkeen vuosina 2006–2016 yhteistyössä Jyväskylän yliopiston/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Chydenius-instituutin kannatusyhdistyksen kanssa. Säätiö jatkaa yksityisen rahoituksen hakemista yhteensä 1 566 500 euron kustannusarviolle. Säätiö osallistuu ennakkotilausten hankkimiseen suomen- ja ruotsinkielisille teossarjoille. Hankkeen toteutumista seuraa ohjausryhmä ja toimitustyötä tukee toimituskunta, joita johtaa säätiön hallituksen puheenjohtaja.

Toimintavuonna säätiö päättää vuoden 2015 apurahojen myöntämisestä pro gradu -opinnäytteiden toteuttamiseen
.

3. Julkaisutoiminta

Säätiö jatkaa Chydeniuksen koottujen teosten alkukielisen sarjan ja suomenkielisen käännössarjan julkaisemista vuosien 2015–16 aikana. Englanninkielinen kirja (Routledge) ilmestyi syksyllä 2011. Alkukielisen edition (Svenska Litteratursällskapet i Finland rf) ja suomenkielisen kirjasarjan (Edita) ensimmäinen nide julkaistiin 2012 ja toinen nide 2013. Tavoitteena on kolmannen ja neljännen niteen julkaiseminen vuonna 2015. Säätiö jatkaa aikaisempien julkaisujensa jakelua yhteistyökumppaneille.

4. Seminaarit

Säätiön tavoitteena on järjestää Anders Chydenius –vapaakauppaseminaari Kokkolassa lauantaina 27.6.2015. Pyrkimyksenä on jatkaa yhteistyötä Kokkolan kaupungin, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Pohjanmaan kauppakamarin, Keskipohjanmaa-lehden, Österbottens Tidning -lehden, Osuuskauppa KPOn ja Keski-Pohjanmaan Osuuspankkiliiton kanssa.
Yhteistyötä selvitetään elinkeinoelämän järjestöjen kanssa, kun seminaarissa juhlistetaan Chydeniuksen taloudellista liberalismia käsittelevän pääteoksen "Kansallisen voitto" (1765) 250-vuotismerkkipäivää. Myös Merenkurkun neuvoston kanssa pyritään jatkamaan yhteistyötä, koska vuonna 2016 tulee kuluneeksi 250 vuotta siitä, kun Chydeniuksen myötävaikutuksella Pohjanlahden kaupungit (Kokkola, Vaasa, Oulu, Pori, Härnösand, Ratan/Uumaja) saivat tapulioikeudet eli oikeuden ulkomaankauppaan vuonna 1765.

Tavoitteena on järjestää Helsingissä 2.12.2015 tietämisen vapauden päivän seminaari. Pyrkimyksenä on järjestää seminaari yhteistyössä Konstsamfundetin, Helsingin Sanomain Säätiön ja 250-valtuuskunnan kanssa.

5. 250-juhlavuoden valmistelu

Säätiön hallituksen puheenjohtaja ja asiamies toimivat 250-valtuuskunnan toisena puheenjohtajana ja sihteerinä yhteistyössä Helsingin Sanomain Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja asiamiehen kanssa. Molempien säätiöiden hallitukset kuuluvat säätiöiden perustamaan 250-valtuuskuntaan, jonka tehtävänä on pohjoismaisen julkisuusperiaatteen 250-vuotisjuhlavuoden (2016) valmistelun ja viestinnän koordinointi.

Valtuuskunnan on tarkoitus pitää vuoden 2015 aikana kaksi kokousta (11.5.2015, 2.12.2015). Valtuuskunta seuraa Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuuden (2016), Unescon Maailman lehdistönvapauden päivän konferenssin (3.5.2016), Suomen ja Ruotsin eduskuntien juhlavuositapahtumien sekä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden (2017) valmistelua. Yhteistyömahdollisuuksia selvitetään myös Yhdysvaltain julkisuuslain (Freedom of Information Act, 1966) 50-vuotismerkkivuoteen liittyen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä säätiö nimeää edustajansa Maailman lehdistönvapauden päivän 2016 kansainvälisen konferenssin valmistelutyöryhmään. Säätiö valmistautuu osallistumaan konferenssin oheistapahtumien järjestämiseen Helsingissä ja Kokkolassa vuonna toukokuussa 2016.

6. Tiedotus, yhteistyö ja verkostoituminen

Säätiö käyttää kotisivuja ensisijaisena tiedotus- ja julkaisukanavanaan. Lisäksi säätiö tiedottaa tiedotusvälineille toiminnastaan ja kannanotoistaan. Säätiö jatkaa yhteistyötä Chydeniuksen taloudelliseen, yhteiskunnallisen ja alueelliseen toimintaan liittyvien kumppaneiden kanssa.
Säätiö jatkaa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsenenä ja osallistuu 1.10.2015 vietettävän Säätiöpäivän viettoon.

7. Varainhankinta

Verohallituksen myöntämä verovähennysoikeus säätiön saamille lahjoituksille on luonut edellytykset varainhankinnan jatkamiselle vuosina 2012–2016. Yleisten pääomalahjoitusten lisäksi tavoitteena on hankkia tiettyihin toiminnallisiin kohteisiin osoitettuja lahjoituksia siten, että vuoden toimintakuluja voidaan kattaa avustuksilla.

8. Hallinto

Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään 4.3.2015. Hallitus pitää toimintavuonna kaksi muuta kokousta: yhden kesäkuussa Kokkolassa (27.6.) ja yhden joulukuussa Helsingissä (2.12.). Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tekee säätiön kanssa yhteistyötä taloushallinnossa. Asiamies vastaa hallinnon käytännön asioista.
 

  Hae