suomeksi | in englishNyheter
Artiklar
Lšnkar


Bakgrund och syfte
Organisation
Finansiering
Stödjare


Allmänt
Evenemang
Publikationer
Samlade skrifter
Stipender
Verksamhets
  berättelser

Vill du ha ytterligare
  information?
Anders Chydenius
- stiftelse
PB 567
67700 Karleby
Tel. +358 (0)6 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

240-års jubileum för världens första offentlighetslag firades på Riksdagen 1.12.2006

Jubileumsseminariet "Offentlighetsprincipen 240 år" gick av stapeln i Riksdagens tillbyggnad fredagen den 1 december 2006. Arrangör för det internationella seminariet var Anders Chydenius stiftelse i samarbete med Internationella Europarörelsen. Värdar för seminariet var stiftelsens ordförande Gustav Björkstrand samt ordföranden för Finland i Europa rf. Jari Vilén.

Temat för seminariet var demokrati och öppenhet i Europeiska unionen. Föredragshållare var riksdagens talman Paavo Lipponen, Europaminister Paula Lehtomäki och ordföranden för EU-parlamentets konstitutionella utskott, Jo Leinen. Dessutom diskuterades utmaningar för öppenhetsprincipen i Europeiska unionen av EU:s f.d. justitieombudsman Jacob Söderman, professor Sverker Gustavsson från Uppsala universitet och riksdagsledamot Heidi Hautala.

Seminariet arrangerades i anledning av jubileumsåret för den nordiska offentlighetsprincipen. År 2006 var det 240 år sedan världens första offentlighetslag togs i bruk i Sverige-Finland. I beredningen av lagen vid riksdagen 1765-66 innehade upplysningsmannen kyrkoherden från Gamlakarleby, Anders Chydenius (1729-1803), en betydelsefull roll. Den andra december 1766 trädde tryckfrihetsförordningen i kraft, vilket innebar offentlighet för officiella handlingar samt slutet på den politiska censuren.

Under jubileumsseminariet publicerades en festskrift inför offentlighetprincipens 240-årsdag. Festskriften som är på engelska heter "The World's First Freedom of Information Act - Anders Chydenius' Legacy Today". Den innehåller en översättning av 1766 års tryckfrihetsförordning samt en artikel av professor Juha Manninen om lagens tillkomsthistoria. Dessutom ingår det kommentarer angående förverkligandet av offentlighetsprincipen i Finland (Olli Mäenpää), inom Europeiska unionen (Tony Bunyan, UK) och globalt sett (Thomas Blanton, USA). EU-ordförandelandets hälsning framförs av justitieminister Leena Luhtanen. Redaktör för skriften är stiftelsens ombud Juha Mustonen.

PROGRAM (på engelska)

FÖREDRAG (video)
 

  Sök