suomeksi | in englishNyheter
Artiklar
Länkar


Bakgrund och syfte
Organisation
Finansiering
Stödjare


Allmänt
Evenemang
Publikationer
Samlade skrifter
Stipender
Verksamhets-
  berättelser
 
Vill du ha ytterligare
  information?
Anders Chydenius
- stiftelse
PB 567
67700 Karleby
Tel. +358 (0)6 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Skriv ut

2.12.2010

Stiftelsen gav ut en nätpublikation om "Öppenhetsarvet från Chydenius"

Den andra december 2010 presenterade redaktör Juha Mustonen stiftelsens nya nätpublikationen i ett seminarium för Informationshetens dag i Helsingfors. Med denna publikation “Öppenhetsarvet från Chydenius – vad gör vi med det i dag?” önskar stiftelsen göra Anders Chydenius och hans tankar kända bland svenskar och finländare.

Informationsfrihetens dag har firats 2007 och 2008 med ett finsksvenskt seminarium i Helsingfors. Båda gångerna har seminarierna haft gästtalare från Sverige som har gett sina synpunkter på diskussioner om offentlighetsprincipen och pressfriheten inom Norden och EU. Boken ingår anföranden av Niklas Ekdal, tidigare ledarskribent i Dagens Nyheter, och av Cecilia Malmström, tidigare EU-minister i Sverige.

Med anledning av Märkesåret 1809 arrangerades seminariet 2009 i Stockholm i form av ett samarrangemang mellan Anders Chydenius stiftelse, Helsingin Sanomats stiftelse och tidningen Dagens Nyheter. Den här boken ingår anföranden av Johan Hirschfeldt, tidigare justitiekansler och hovrättspresident, Jacob Söderman, vice ordförande i den finska riksdagens grundlagsutskott och Janne Virkkunen, chefredaktör och ordförande i Helsingin Sanomats stiftelse.

På initiativ av Anders Chydenius stiftelse sker firandet i Sverige och Finland den andra december - årsdagen av världens första offentlighetslag, den för Sverige och Finland gemensamma tryckfrihetsförordningen (1766). Denna förordning av kungen Adolf Fredrik ingår som en bilaga i den här boken.


Bilagan >>

Tillbaka >>[ Skicka artikeln åt en vän ]  Sök