suomeksi | in englishNyheter
Artiklar
Länkar


Bakgrund och syfte
Organisation
Finansiering
Stödjare


Allmänt
Evenemang
Publikationer
Samlade skrifter
Stipender
Verksamhets-
  berättelser
 
Vill du ha ytterligare
  information?
Anders Chydenius
- stiftelse
PB 567
67700 Karleby
Tel. +358 (0)6 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net


13.6.2015
Anmälan till Anders Chydenius frihandelsseminariet (den 27 juni)
23.5.2014
Anmälan till Anders Chydenius -frihandelsseminarium (den 28 juni)
2.4.2013
Anmälan till Anders Chydenius -frihandelsseminarium (den 29 juni)
25.3.2013
Anmälan till ett seminarium om parlamentariska arvet (den 15 maj)
18.2.2013
Verksamhetsplan för jubileumsåret 2013 och verksamhetsberättelse 2012
8.10.2012
Chydenius samlade skrifter I offentliggöras den 4 december


Förslag om att högtidlighålla 250-årsminnet av offentlighetsprincipen

Anders Chydenius -stiftelsen har i sitt brev till utrikesminitrar och justitieministrar i Sverige och Finland tagit upp ett förslag om att högtidlighålla 250-årsminnet av offentlighetsprincipen:

Den nordiska offentlighetsprincipen har historiskt varit en av de grundläggande förutsättningarna för vår demokratiska utveckling i Sverige, Finland och Norden....


Läs mera >>

Traditionen med Anders Chydenius -frihandelsseminarium fortsätter i juni 2013

Anders Chydenius -frihandelsseminariet arrangeras i Karlebysalen den 29 juni under temat ”Europas framtid – räcker vårt kunnande som konkurrensfördel?”. Europas och Finlands ställning i den globala konkurrensen om investeringar och arbetsplatser behandlas mångsidigt ur såväl statsekonomins, utbildningens, industrins som den gemensamma eurovalutans synvinkel....

Läs mera >>

Utgivningen av Anders Chydenius samlade skrifter har inletts

Kyrkoherden i Karleby och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729–1803) är internationellt känd som upphovsman till världens första lag om offentlighet (tryckfrihetsförordningen 1766) och som "Nordens Adam Smith".

De första exemplaren av hans samlade skrifter överräcktes till republikens president Sauli Niinistö. Hans hela skriftliga kvarlåtenskap ges ut på originalspråk och i finsk översättning....


Läs mera >>

Öppna data som temat för informationsfrihetens dags seminarium

I år arrangerades ett seminarium för informationsfrihetens dag i Helsingfors stadshuset den 4 december kl. 12-14. I detta sammanhang publicerades också Chydenius samlade skrifter (1751-65) av stiftelsens styrelseordförande Gustav Björkstrand. "Öppna data och samhället 2016" -seminariet öppnades av Finlands kommunikationsminister Krista Kiuru. Även Sveriges ambassadör Anders Lidén hälsade seminariedeltagarna....

Läs mera >>

Chydenius-seminariet dryfte om EU:s ekonomikris

I Karleby samlades lördagen den 9 juni företagare och invånare från Österbotten för att diskutera ekonomisk politik. Hedersgäster på Anders Chydenius -frihandelsseminariet var finansminister Jutta Urpilainen och verkställande direktör för Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) Klaus Regling, vilka intensivt medverkat i att hitta en lösning på EU:s ekonomikris....

Läs mera >>

Chydenius-seminariet: EU ligger risigt till

Under de senaste tre år har Chydenius-stiftelse arrangerat ett årligt Anders Chydenius frihandelsseminarium. Experter och medborgare samlades i Karlebysalen även i år, den 16 juli 2011, för att diskutera den öppna ekonomin i Europa. Talare var Finlands nya finansminister Jutta Urpilainen, chefdirektör för Finlands Bank Erkki Liikanen och verkställande direktör för den Nordiska investeringsbanken Johnny Åkerholm....

Läs mera >>

Elisabeth Rehn som försvarare av mänskliga rättigheter fick Chydenius-priset

Minister Elisabeth Rehn har tilldelats det riksomfattande Chydenius-priset. Elisabeth Rehn fick priset särskilt för sina insatser som försvarare av kvinnors och barns mänskliga rättigheter.

Chydeniuspriset instiftades av Karleby stad år 1987 för att fästa uppmärksamhet vid nationellt betydande samhälleliga förtjänster samt internationella genombrott....


Läs mera >>

Anders Borg fick Chydeniustavla på väggen

Anders Chydenius-stiftelsen har donerat en tavla föreställande Anders Chydenius till Sveriges finansminister Anders Borg. Minister Borg hade länge önskat sig ett porträtt av den framstående lantdagsmannen till sitt arbetsrum.

Ambassadör Alec Aalto och finansminister Anders Borg hänger tillsammans upp porträttet av Anders Chydenius. "Chydenius var det svenska välståndets fader" sammanfattade minister Borg....


Läs mera >>


 

  Sök