Europaministrar av Sverige och Finland diskuterade om offentligheten i EU
- Sverige och Finland har, med många andra vänner av öppenheten, med förvåning och oro tagit del av det förslag till ändrade offentlighetsregler, som EU kommissionen lagt fram, konstaterade Finland"s europaminister Astrid Thors i informationsfrihetens dags seminarium den 2 december i Helsingfors.

Thors kritiserade komissionförslaget om regler om tillgång till handlingar.

- De skulle avvika från de principer som fastslagits av EG-domstolen och skulle begränsa vad som är en handling. Ifall inte någon ändring fås till stånd i kommissionsförslaget i detta skede, så tycker jag att istället för att ta ett steg bakåt, är det bättre att ta time-out i väntan på Lissabonfördraget, som förutsätter ett annat förhållningssätt.

Sverige"s EU-minister Cecilia Malmström försäkrade att den svenska regeringen är av samma åsikt när det gäller komissionsförslaget. Hon var ändå optimistisk om möjligheter att ha förändringar till det ursprungliga förslaget. Malmström deltog också i det svensk-finskt seminarium arrangerat av Anders Chydenius stiftelse och Helsingin Sanomat"s stiftelse.

Tillgång till förhandlingar i OSSE länder diskuterades också

OSSE mediaombud Miklos Haraszti inledde seminariet om offentlighetslagstiftningen och mediafriheten i OSSE region. Enligt mediaombud"s utredningar (2007, 2008) har till och med 45 länder av 56 OSSE medlemmar ett offentlighetlag om tillgång till förhandlingar. Därtill har tre länder ett sådant lag under beredning. Problem gäller ofta otillräckligheten i lag eller i deras verställande. Ibland finns det annorlunda finder för öppenheten, såsom avgifter för tillgången.

Haraszti föredrog också sina rekommendationer att förstärka journalisters källskydd och att förhindra straffdom av avslöjningar. Redaktör Kari Huhta från Helsingin Sanomat och ledarskribent Barbro Hedvall från Dagens Nyheteristä deltog i den intressanta diskussionen som panelister.

Seminariumdeltagare välkomnades av styrelseordförande Helsingin Sanomat"s stiftelse, chefredaktör Janne Virkkunen. Seminar sammanfattades av styrelseordförande av Anders Chydenius stiftelse, biskop Gustav Björkstrand som också utdelade Chydenius medaljen 2008 till Miklos Haraszti.

Bild: President Mauno Koivisto, minister Malmström, ordförande Björkstrand, mediaombud Haraszti, minister Thors ja AccessInfon direktör Helen Darbishire (UK).