suomeksi | in englishNyheter
Artiklar
Länkar


Bakgrund och syfte
Organisation
Finansiering
Stödjare


Allmänt
Evenemang
Publikationer
Samlade skrifter
Stipender
Verksamhets-
  berättelser
 
Vill du ha ytterligare
  information?
Anders Chydenius
- stiftelse
PB 567
67700 Karleby
Tel. +358 (0)6 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Skriv ut

Miklos Haraszti mottog Chydenius medaljen "för en betydelsefull internationell insats för öppenhet"

Chydenius-medaljen "för en betydelsefull internationell insats för Anders Chydenius öppenhetsprinciper" utdelades till OSSE mediaombud Miklos Haraszti den 2 december i Helsingfors.

- Anders Chydenius var kyrkoherde och riksdagsman från Gamlakarleby på 1700-talet och en viktig förespråkare för öppenhet och transparens inom ekonomi och förvaltning i det svenska riket. Miklos Haraszti med sitt arbete för offentlighetslagstiftning i OSSE länder och med sitt livsarbete för öppenhet i Ungarn och i Europa har haft en betydelsefull internationell insats för Anders Chydenius öppenhetsprinciper, sade stiftelsens ordförande, Gustav Björkstrand.

Haraszti var personligen närvarande i Helsingfors, där Chydenius-medaljen överräcktes av biskop Gustav Björkstrand och Karleby stadsdirektör, Antti Isotalus. Björkstrand är ordförande för Anders Chydenius stiftelse och Isotalus ordförande för garantiföreningen för Chydenius-institutet.

Chydenius-medaljen, som präglats av Garantiföreningen för Chydenius-institutet till minne av Anders Chydenius 250-årsdag 1979, har formgetts av konstnär Bo Aurén.


OSSE utredning om offentligheten i OSSE länder

Tillbaka >>[ Skicka artikeln åt en vän ]  Sök