suomeksi | in englishNyheter
Artiklar
Länkar


Bakgrund och syfte
Organisation
Finansiering
Stödjare


Allmänt
Evenemang
Publikationer
Samlade skrifter
Stipender
Verksamhets-
  berättelser
 
Vill du ha ytterligare
  information?
Anders Chydenius
- stiftelse
PB 567
67700 Karleby
Tel. +358 (0)6 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Skriv ut

Linus Torvalds mottog Chydenius medalj för en betydelsefull internationell insats för öppenhet

Chydenius-medaljen "för en betydelsefull internationell insats för Anders Chydenius öppenhetsprinciper" utdelades för första gången fredagen den 14 december.

- Anders Chydenius var kyrkoherde och riksdagsman från Gamlakarleby på 1700-talet och en viktig förespråkare för öppenhet och transparens inom ekonomi och förvaltning i det svenska riket. För att hedra den nordiska öppenhetsprincipen har Anders Chydenius stiftelse valt att dela ut en Chydenius-medalj för en internationell insats för öppenhet och transparens, sade stiftelsens ordförande, Gustav Björkstrand.

Medaljen till "förebilden och förelöparen för öppna innovationer"

Chydenius-medaljen utdelades till operativsystemet Linux innovatör, Linus Torvalds. Torvalds är uppvuxen i Finland, men numera bosatt i USA, där han utvecklar systemet på heltid och finansieras av stiftelsen Linux Foundation.

- Då utmärkelsen utdelas för första gången, ville vi framför allt fästa uppmärksamhet vid vikten av öppenhetsprincipen inom näringslivet och utvecklandet av nya innovationer. Öppna innovationer och företagsmodeller stärker företagens konkurrenskraft och anger riktningen för framtiden på området. Operativsystemet Linux baserar sig på en öppen källkod och en föregångare för nya öppna innovationer. Av den anledningen är Linus Torvalds självskriven för medaljen, framhöll Björkstrand i sitt tal under ceremonin.

Linus Torvalds fick medalj formgiven av konstnär Bo Aurén

Linus Torvalds var personligen närvarande i Chydenius-salen på Ostrobotnia i Helsingfors, där Chydenius-medaljen överräcktes av biskop Gustav Björkstrand, Karleby stadsdirektör, Antti Isotalus, och riksdagens vice talman, Johannes Koskinen. Björkstrand är ordförande för Anders Chydenius stiftelse, Isotalus ordförande för garantiföreningen för Chydenius-institutet och Koskinen deltog som företrädare för statsmakten.

Chydenius-medaljen, som präglats av Garantiföreningen för Chydenius-institutet till minne av Anders Chydenius 250-årsdag 1979, har formgetts av konstnär Bo Aurén.

Samtidigt som Chydenius-medaljen för öppenhet i år utdelades för första gången, firades "informationsfrihetens dag" för första gången den 2 december både i Sverige och Finland på årsdagen för införandet av tryckfrihetsförordningen (2.12.1766). Förordningen var världens första offentlighetslag och kom till på initiativ av Anders Chydenius.

Tillbaka >>[ Skicka artikeln åt en vän ]  Sök