suomeksi | in english

Anders Chydenius
- stiftelse
PB 567
67700 Karleby
Tel. +358 (0)6 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net


Anders Chydenius År Finland och Sverige Världen
Jacob Chydenius (Anders far) föds 1703 Ryssland intar Nyenskans. Petersburg grundläggas  
  1704 Karl XII gör Stanislaus Leszczynski till polsk kung John Locke dör
  1705    
  1706    
  1707   England och Skottland bildar konungariket Storbritannien
  1708    
Maria Flachsenius (Anders farmor) dör 1709 Sverige förlorar i slaget vid Poltava  
Anders Chydenius År Finland och Sverige Världen
  1710 Pesten sprider sig till Finland  
Andreas Chydenius (Anders farfar) dör 1711    
  1712 Tjärkompaniet blir upplöst  
Jacob flyr undan ryssarna till Sverige 1713   Freden i Utrecht avslutar spanska tronföljdskriget (1701-1713/14)
  1714 Slaget vid Napue. Stora ofreden (-1721)  
  1715   Ludvig XIV dör efter 72 år vid makten
  1716 Karl XII angriper Norge  
  1717    
  1718 Karl XII stupar. Ulrika Eleonora blir drottning Fransmännen grundar New Orleans
  1719 En ny regeringsform Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Anders Chydenius År Finland och Sverige Världen
  1720 Fredrik I blir kung (-1751)  
Jacob Chydenius återvänder till Finland 1721 Freden i Nystad Peter den Store blir kejsare över hela Ryssland
  1722 Åbo Akademin upptar sin verksamhet  
  1723 En ny riksdagsordning  
Jacob Chydenius studerar i Åbo (1724-26) 1724 Produktplakatet  
  1725    
  1726 Konventikelplakatet Jonathan Swift: Gullivers resor
Jacob Chydenius och Hedvig Hornaeus vigs. Samuel föds 1727 Sverige blir medlem i hannoverska alliansen mellan Storbritannien, Frankrike och Preussen Isaac Newton dör
Jacob Chydenius flyttar till Sotkamo som kaplan 1728    
ANDERS föds i Sotkamo 26. februari 1729   Johan Sebastian Bach: Matteus-passionen
Anders Chydenius År Finland och Sverige Världen
  1730    
  1731  Ostindiska kompaniet grundas Voltaire: Karl XII:s historia
Tredje sonen, Jacob föds 1732    
  1733 Roteindelning till Österbotten  
Fadern Jacob utnämns till kyrkoherde i Kuusamo 1734 En allmän lag för hela riket  
  1735 Carl von Linnés verk Systema naturae Kriget mellan Ryssland och Turkiet (-1739)
  1736 de Maupertuis expedition gör mätningar i Torneå Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
  1737    
  1738 Hattpartiet till makten  
Anders och Samuel går i skola i Uleåborg (-41) 1739 Vetenskapsakademin grundas David Hume: A Treatise of Human Nature
Anders Chydenius År Finland och Sverige Världen
  1740 Professur i ekonomi till Uppsala Österrikiska tronföljdskriget (-1748)
  1741 Hattarnas krig (-1743) Elisabeth blir Rysslands kejsarinna (-1762)
  1742 Elisabeths manifest sprids i Finland. Lilla ofreden (-1744) François Bouchers målning Diana i badet
  1743 Freden i Åbo Maria Teresia blir Österrikes kejsarinna (-1780)
Anders och Samuel som elever hos Johan Wegelius i Torneå 1744  Anders Celsius dör  
Anders och Samuel inleder sina studier vid Åbo Akademi 1745 Sverige övergår till en sedelmyntfot  
Fadern Jacob blir kyrkoherde i Gamlakarleby 1746 Den finska deputationen tillsätts  
  1747 Pehr Kalm blir professor i hushållningslära i Åbo Julien de La Mettrie: L’Homme machine
  1748 Byggandet av Sveaborg påbörjas Montesquieus Lagarnas anda
  1749 Insamling av befolkningsstatistik organiseras  
Anders Chydenius År Finland och Sverige Världen
Anders studerar i Uppsala (1750-51) 1750 I Finland bor 421 500 personer  
  1751 Adolf Fredrik blir kung (-1771) Encyklopedin börjar utkomma i Frankrike
  1752   Benjamin Franklin uppfinner åskledaren
Vigs till präst, flyttar till Nedervetil 1753 Gregorianska kalendern tas i bruk i Sverige British Museum grundas
Blir fil. magister. Modern dör 1754    
Gifter sig med Beata Magdalena Mellberg 1755 Brytning mellan kungen och riksrådet (namnstämpeln i bruk) Kolonialkriget i Nordamerika (1755-1763)
  1756   Sjuåriga kriget (1756-63)
Brodern Samuel drunknar i Kumo älv 1757 Kriget i Pommern (1757-62). Författning om storskifte  
  1758   François Quesnays fysiokratiska verk Tableau économique
  1759 Petter Forsskåls Tankar om borgerliga friheten  
Anders Chydenius År Finland och Sverige Världen
Befordras till kapellan 1760    
Ordnar koppympning för allmogens barn tillsammans med sin far 1761 P.A.Gadd blir första professorn i kemi vid Åbo akademi  
  1762 Soldater återvändande från Pommerska kriget sprider potatisodling Rousseaus Samhällsfördraget
Talar om stapelfrågan vid länsmötet i Gamlakarleby 1763   Frankrike förlorar sina nordamerikanska kolonier till Storbritannien
  1764    
Vid riksdagen i Stockholm (-1766). Den Nationnale Winsten 1765 Mössorna till makten. Det bottniska stapeltvånget bryts  
Utesluts ur prästeståndet. Fadern dör 1766 Förordning om skriv- och tryckfrihet Spinning-Jenny”, världens första vävmaskin
  1767   James Watt får patent på sin ångmaskin
  1768 Kungens strejk leder till en riksdagskallelse  
Väljs till riksdagen men fullmakten avslås 1769 Hattarna åter till makten  
Anders Chydenius År Finland och Sverige Världen
Utnämns till kyrkoherde i Gamlakarleby socken 1770 Aurora-sällskapet grundas James Cook upptäcker Australien
Grundar en orkester i början av 1770-talet 1771 Finlands första tidning utkommer  
Hyllningstal till Gustav III:s ära 1772 Gustav III tar makten, en ny regeringsform Polens första delning
  1773 Finlands första offentliga konserter i Åbo "Tebjudningen" i Boston
Ingriper för bevarandet av stapelrättigheterna 1774 Spannmålshandeln friges Goethes Den unga Werthers lidanden
  1775 Den första finskspråkiga tidningen utkommer USA:s frihetskrig (1775-83)
  1776 Vasa hovrätt grundas Adam Smiths Wealth of Nations
Landthandeln 1777 Penningrealisation  
Vid riksdagen i Stockholm (1778-79). Tankar Om Husbönders och Tienstehions Naturliga Rätt 1778 Mathias Calonius blir professor i juridik vid Åbo akademi J.G. von Herder: Stimmen der Völker in Lieder
Utnämns till prost och teol. doktor 1779 Tammerfors grundas Samuel Cromptons spinnmaskin ”Spinning mule”
Anders Chydenius År Finland och Sverige Världen
  1780    
Utnämns till kontraktsprost. Deltar i predikotävling 1781 Förordning om religionsfrihet Immanuel Kants Kritik av det rena förnuftet
  1782    
  1783 Gustav III i Italien och Frankrike (-1784)  
  1784   Henry Cort patenterar puddelprocessen
Påbörjar sockenkyrkans om- och tillbyggnad (-1789) 1785 Kaskö grundas  
  1786 Georg Magnus Sprengtporten övergår i Rysslands tjänst Fredrik II av Preussen dör
  1787   USA:s grundlag
  1788 Kriget mot Ryssland. (-1790). Anjalaförbundet  
  1789 Förenings- och säkerhetsakten Den franska revolutionen börjar
Anders Chydenius År Finland och Sverige Världen
Grundar ett temporärt sjukhus för krigets offer 1790 Slaget vid Svensksund  
  1791   Mozart komponerar Trollflöjten, dör
Vid riksdagen i Gävle 1792 Gustav III mördas. Förmyndarregering 1792-96 Revolutionskrigen börjar
  1793 Notsjö glasfabrik grundas Ludvig XVI avrättas
  1794 F.M.Franzéns debyt som poet Robespierre avrättas
  1795   Metersystemet tas i bruk i Frankrike
  1796 Gustav IV Adolf blir regent (-1809)  
Blir medlem av Finska Hushållningssällskapet 1797 Finska Hushållningssällskapet grundas  
  1798   Edward Jenner uppfinner smittkoppsvaccinet
  1799   Napoleon blir Frankrikes konsul (-1804)
Anders Chydenius År Finland och Sverige Världen
Deltar i grundandet av Läsesällskapet i Gamlakarleby 1800 I Finland bor 832 700 personer Beethovens första sinfoni
  1801   Alexander I blir kejsare (1801-1825)
  1802 Finlands första smittkoppsvaccination Fred mellan Frankrike och Storbritannien
Dör den 1. februari i Gamlakarleby socken 1803   USA köper Louisiana av Frankrike