Prästgården år 1914

I denna bild är prästgårdens byggnader i stort sett i samma form som under Chydenius tid. Bakom den vita ekonomibyggnaden av sten och tegel ser man fähusen med en stenladugård, som Chydenius lät uppföra år 1771. Prästgårdens trädgård kom till troligen redan under Anders fars, kyrkoherden Jakob Chydenius tid, då en svensk trädgårdsmästare var anställd vid prästgården.

"Bland mina hushållsöfningar bör och det räknas, at jag wed mitt innehafwande Präste bohl, uptagit af stenbacka ny åker och omgifwit den med sten mur, anlagt jordwallar omkring ängar til flere hundrade famnar, bygt et stort fähus, stall med rum för 10 hästar och et wärmhuus alt af gråsten och en Brygg- och bagerstugu byggning af tegel..."

Stäng fönstret >>