Minnestenen vid Nedervetil prästgård.Stäng fönstret >>