på svenska | in english
Kirjallisuutta
Verkkoartikkelit


Anders Chydenius
- säätiö
Pitkänsillankatu 1-3
PL 567
67700 Kokkola
Puh. (06) 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Kirjallisuutta


Anhava, Tuomas Chydenius ja hänen jälkimaailmansa. Parnasso 4/1978, s. 230-235.
Alanen, Aulis J. Stapelfriheten och de bottniska städema 1766-1808. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 357. Historiska och litteraturhistoriska studier 31-32. Helsingfors 1956.
Alanen, Aulis J. Pohjanlahden vapaasta purjehduksesta 1766-1808. Antti Chydeniuksen elämänsaavutuksen tarkkailua. Historiallinen Arkisto 53, 1950, s. 5-140.
Chydenius, Anders The National Gain. With an introduction by Georg Schauman. London: Ernest Benn Limited 1931.
(Second edition (facsimile): Introduction by Matti Klinge. The Finnish Ministry of Foreign Affairs. Hanko 1994. ISBN 951-479286-6.)
Heckscher, Eli F. Ekonomisk-historiska studier. Bonniers. Stockholm 1936
Kare, Katariina (toim.) Anders Chydenius - suuri suomalainen valistuskirjailija. Alea-Kirja Oy . Helsinki 1986. (sis. mm. näköispainoksen 1929 julkaistuista Chydeniuksen kootuista teoksista)
Krook, Tor Anders Chydenius. Samhällsreformator och församlingsherde. Förbundets för svenskt församlingsarbete i Finland bokförlag Helsingfors. Vasa 1952
Käkönen, Jyrki Anders Chydenius ja 1700-luvun suomalainen valtio-opillinen ajattelu. Teoksessa: Nousiainen, Jaakko ja Anckar, Dag (toim.), Valtio ja yhteiskunta. Tutkielmia suomalaisen valtiollisen ajattelun ja valtio-opin historiasta. Juva 1983.
Manninen, Juha ja Patoluoto, Ilkka (toim.) Hyöty, sivistys, kansakunta. Suomalaista aatehistoriaa. Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen. Oulu 1986.
Norberg, Johan Den svenska liberalismens historia. Stockholm : Timbro, 1998
Palmén, E.G. Politiska skrifter af Anders Chydenius. Med en historisk inledning å nyo utgifna af E.G.P. Helsingfors 1880.
Patoluoto, Ilkka ja Sarje, Kimmo Anders Chydeniuksen luonnonoikeudelliset opit. Teoksessa Knuuttila, Simo, Manninen, Juha ja Niiniluoto, Ilkka (toim.), Aate ja maailmankuva. WSOY. Juva 1979.
Patoluoto, Ilkka Edistyksellisiä piirteitä 1700-luvun suomalaisessa kansantaloustieteessä. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1990, s. 188- 203.
Patoluoto, Ilkka Oikeudet ja elämän arvot. Tutkijaliitto. Jyväskylä 1990.
Patoluoto, Ilkka Nyttobegreppet i 1700-talets Sverige. Historisk tidskrift för Finland 1/1979, s. 1-21.
Sandelin, Bo (Ed.). The History of Swedish Economic Thought. London and New York: Routledge 1991. ISBN 0-415-02130-8.
Sarje, Kimmo Anders Chydeniuksen liberaali ajattelu ja sen lähteitä. Chydenius-instituutti. Tutkimuksia 15. Kokkola 1985.
Sarje, Kimmo Usko, touhu, rakkaus. Ajatusmuotojen arkeologiaa Suomessa. Tutkijaliitto. Jyväskylä 1986.
Schauman, Georg Biografiska undersökningar om Anders Chydenius af G.S. jämte otryckta skrifter af Chydenius. SSLF LXXXIV. Helsingfors 1908.
Uhr, Carl G, Anders Chydenius 1729-1803. A Finnish Predecessor to Adam Smith. Meddelanden från Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi nr 6. Åbo [Turku] 1963.
Uhr, Carl G. Antti Chydenius 1729-1803. Adam Smithin suomalainen edelläkävijä. Kansantaloudellisia tutkimuksia. Julkaissut Kansantaloudellinen yhdistys. XXVI. Suom. Pirkko Grünbaum. Helsinki 1965.
Virrankoski, Pentti Anders Chydenius and the Goverment of Gustavus III of Sweden in the 1770s. Scandinavian Journal of History vol. 13, 1988:2-3, s. 107-119.
Virrankoski, Pentti Anders Chydenius. Demokraattinen poliitikko valistuksen vuosisadalta. WSOY. Juva 1986.
Virrankoski, Pentti Anders Chydenius. Demokratisk politiker i upplysningens tid. Övers. Jan-Ivar Lindén och Joachim Mickwitz. Söderström & Co. Jyväskylä 1995