på svenska | in english
Johdanto

Ruotsi vapaudenajalla
Aatteet liikkeessä
Hyödyllinen tiede
Merkantilismi
Vapaudenajan politiikkaa
Nuori Anders
Hyödyn aika Alavetelissä
Kamppailu kauppavapaudesta
Elinkeinojen tasapaino
Painovapaus
Rahapoliittinen selkkaus
Chydenius ja Kustaa lll
Ihmisoikeuksien puolustus
Paimen
Chydenius ja musiikki
Rakentaja
Chydenius ja jälkimaailma


Anders Chydenius
- säätiö
PL 567
67700 Kokkola
Puh. (06) 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Painovapaus
Poliittinen sensuuri poistetaan

Painovapaus liittyi hyvin oleellisesti valistuksen ihmisoikeuksien ja demokratian vaatimuksiin: erityisen kärkevästi sensuuria vastustivat ranskalaiset valistusfilosofit, heidän kotimaassaan kun oli lähes mahdotonta arvostella valtiota tai kirkkoa.

Ruotsissa oli yksinvaltiuden kaudella perustettu valtiollinen sensorin virka. Kaikki kirjallisuus oli tiukan ennakkosensuurin alaista. Vapaudenajan alkuvuosikymmeninä sensuuria tiukennettiin entisestään.

Vuosina 1746-1766 sensorina toimi Niclas von Oelreich, jolla oli siis yksin oikeus päättää, mitä sai julkaista. Oelreichiin tiivistyivät monet sensuurin ongelmat. Hän julkaisi itse hattuja tukevaa lehteä, mutta esti myssyjen kirjoittelun. Koska sensori sai palkkionsa kirjoittajalta, hän oli myös avoimesti ostettavissa. Poliittisten suhdanteiden muuttuessa 1760-luvulla Oelreich loikkasi myssyjen riveihin.

Hattujen käyttäessä sensuuria poliittisena aseena alkoivat etenkin radikaalit myssyt vaatia painovapautta.

PAINOVAPAUS

Ei tarvitse todistaa, että kohtuullinen kirjoitus- ja painovapaus on lujimpia peruspylväitä, mihin vapaa hallitustapa voi nojata, sillä muuten säädyillä ei koskaan saata olla tarvittavia tietoja säätääkseen hyviä lakeja, lainkäyttäjillä ei mitään valvontaa noudattaakseen niitä viroissaan, ja alamaisilla vain vähän tietoa lain vaatimuksista, virkavallan rajoista ja omista velvollisuuksistaan: oppi ja sivistys kukistetaan, karkeus ajatustavassa, puheissa ja tavoissa pääsee valtaan, ja kauhistuttava pimeys peittää muutamassa vuodessa koko meidän vapautemme taivaan.Poliittinen sensuuri poistetaan  

Anders Chydenius toimi vuosien 1765-1766 valtiopäivillä erittäin aktiivisesti painovapauden puolesta. Lopullinen päätös noudattaa Chydeniuksen muistioissaan ja kannanotoissaan edustamaa linjaa.

Chydenius myös käännätti ruotsiksi alunperin ranskalaisen Jean-Baptiste Du HaldenDescription de la Chine -teokseen sisältyneen kuvauksen Kiinan painovapaudesta. Valtiopäiväkeskustelussa Chydenius esitti Oelreichille, että tämän tulisi menetellä samoin kuin englantilainen sensori Gilbert Mabbott, joka erosi virastaan vuonna 1649 todettuaan sensuurin tarpeettomaksi. Chydenius julkaisi myöhemmin Mabbottin kertomuksen.

Vuoden 1766 painovapausasetus, joka säädettiin perustuslakina, takasi ruotsalaisille laajemman painovapauden kuin missään muualla. Lisäksi lähes kaikki viralliset asiakirjat tulivat julkisiksi. Lainsäädännön ja hallinnon poliittinen arvostelu oli nyt mahdollista. Sen sijaan hengellinen kirjoittelu säilyi edelleen ennakkosensuurin alaisuudessa.